SİNDESMOLOJİ Nedir?

SİNDESMOLOJİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi n , dördüncü harfi d , beşinci harfi e , altıncı harfi s , yedinci harfi m , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi o , onbirinci harfi j , onikinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİNDESMOLOJİ anlamı

Eklem bilimi.

SİNDESMOLOJİ hakkında bilgiler

SİNDESMOLOJİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük