Sonu SİNÜS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sinüs" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sinüs ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sinüs olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sinüs olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİNÜS

Organların veya dokuların arasında bulunan boşluklar. Trigonometrik bir çember üzerine taşınmış bir yayın ucunun ve bu yaya karşılık olan merkez açısının ordinatı.

KOSİNÜS

Tümler açının sinüsü.

  -   -   -  

Anlamında SİNÜS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SİNÜS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TROGLOTREMATİDAE

Kuş ve memelilerin çeşitli organları ve sinüslerinde yaşayan 10 mm den küçük, kimileri yalnızca 1-2 mm uzunlukta olan, kalın, dikenli veya pullu, oval yapılı trematod ailesi. En önemli cinsi Paragonimus'tur.

EZOETMOİDİTİS

Etmoit sinüsun yangısı.

PENİSİLLİOZİS

Yeşil-mavi küf mantarları olarak bilinen Pencillium türlerinin oluşturduğu burun ve sinüslerin nekrotik yangısıyla belirgin, aspergillozis benzeri mantar enfeksiyonu.

TRAKETOMİ

Üst solunum yollarının akut ödemi, tümörleri, stenozları, yabancı cisme bağlı asfeksi olguları, burun boşluğu ve sinüslerde yapılacak ameliyatlardan önce soluk borusunun ameliyatla açılması.

NAZOSİNÜZİTİS

Burun ve sinüslerin yangısı.

POLİSİNUZİTİS

Çeşitli sinüslarin yangısı.

SİNÜZİT

Ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısı ile beliren yüz sinüslerinin iltihaplanması.

İŞ

Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma. Bir değer yaratan emek. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev. Sanayi, ticaret, tarım, maliye ve benzerleri alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü. Kamu yararına yapılan işler. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek. Ticari anlaşma, alışveriş. Herhangi bir maksatla kurulan düzen. Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılan bir söz. Yapılan şey, davranış. Nakış, örgü, makrome gibi elde yapılan şey. Emek, işçilik, ustalık. İşlem. Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış. Yetenek. Etene, son. İç. İş. İş, durum, hâl. Eş. İç, ara. İş, husus, fiil, davranış, çalışma. Bir bilgisayarda uygulanmak üzere bir ya da birçok görevden oluşacak biçimde tanımlanmış bilgi işlem öbeği. Beden ya da kafa gücüyle yapılan şey. Çalışma, emek. Yapılacak ya da yapılan şey, uğraşı, görev. Meslek. Bir kuvvetin etki noktasını devindirmesi. İş, kuvvetin yol boyunca birleşeni ile alınan yolun çarpımına ya da 'kuvvet yönleci ile yol yönlecinin sayıl çarpımına eşittir. amel. (work) Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek. (business, activity) Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler. (profession) Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek. (job) Birinden istenen hizmet veya ona verilen görev. Mekanikte, bir noktaya etkiyen kuvvetin büyüklüğü, noktanın aldığı yolun uzunluğu ve kuvvet yönü ile yol doğrultusu arasında kalan açının kosinüsü çarpımlarıyla belirlenen erke. Termodinamikte, bir dizgeyle çevresi arasında, ısı türü dışında oylumsal, elektriksel, yüzeysel her tür erke alışverişinin ortak adı. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. Verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya da sonucuna verilen ad. Eş, arkadaş. Denk, benzer. Hal, durum, vaziyet.

OSTEOM

Kemik dokusunun, sınırlı, bulunduğu bölgede dışa doğru çıkıntı oluşturan, nüks edebilen, iyicil kemik tümörü. Daha çok sığır, at ve köpeklerde alt çene, üst çene, burun sinüsleriyle baş ve yüz kemiklerinde görülür.

LİNGUATULOZİS

Linguatula serrata'nın etçillerde ve nadiren diğer türlerde burun boşluğunda oluşturduğu enfeksiyon. Seyrek olarak paranazal sinüslere veya iç kulağa da ulaşabilirler. Parazitin kesin konağı etçillerdir, ancak sapmış parazitizmde otçullar ve insanlar da son konak olabilir. Otçul hayvanlar arakonaktır ve nimfleri mezenteriyal lenf düğümlerinde saptanabilir.

SİNÜZOİT

Bir çemberin, sıfır dereceden 360 dereceye kadar olan yaylarının sinüslerinin değişmelerini grafik ile gösteren devirli düzlem eğri.

RİNOANTRİTİS

Burun mukozası ve maksillar sinüsün bir arada yangısı.

PERİSİNUSİTİS

Sinüsü saran dokuların yangısı.

EMPİYEM

Seröz boşluklar, sinüsler ve bağırsak, beyin ventrikülleri, safra kesesi, döl yatağı gibi doğal boşluklu organlarda irin toplanması veya birikimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük