SİLSİLENAME Nedir?

SİLSİLENAME kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi s , beşinci harfi i , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİLSİLENAME anlamı

Bir kimsenin silsilesini gösteren çizelge.

SİLSİLENAME hakkında bilgiler

SİLSİLENAME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük