SİLKİNTİ Nedir?

SİLKİNTİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi k , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi t , sekizinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİLKİNTİ anlamı

Ürkerek sıçramak. Bitkilerde çiçek düşürme durumu.

SİLKİNTİ hakkında bilgiler

SİLKİNTİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük