SİLAHSIZLANDIRMAK Nedir?

SİLAHSIZLANDIRMAK kelimesi ilk harfi S ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında s sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi h , altıncı harfi s , yedinci harfi ı , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi n , onikinci harfi d , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi a , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı s sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİLAHSIZLANDIRMAK anlamı

Silahsızlanmasına sebep olmak, silahsızlanmasını sağlamak, silahlarını bıraktırmak.

SİLAHSIZLANDIRMAK hakkında bilgiler

SİLAHSIZLANDIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.