SİKLOKRİYOŞİRURJİ Nedir?

SİKLOKRİYOŞİRURJİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi k , dördüncü harfi l , beşinci harfi o , altıncı harfi k , yedinci harfi r , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi o , onbirinci harfi ş , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi u , onbeşinci harfi r , onaltıncı harfi j , onyedinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİKLOKRİYOŞİRURJİ anlamı

Glakomun tedavisinde korpus siliarenin dondurularak sıvı üretiminin azaltıldığı yöntem. Glakom olgularında -80 ?C soğuk aplikasyonla korneal limbustan 5-6 mm uzaklıktan gerçekleştirilen kriyoproba temaslariyle korpus siliarede yerel bir yıkımlama oluşturulur, siklokriyotermi.

SİKLOKRİYOŞİRURJİ hakkında bilgiler

SİKLOKRİYOŞİRURJİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.