SİGMATROPİK Nedir?

SİGMATROPİK kelimesi ilk harfi S ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında s sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi g , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi t , yedinci harfi r , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi p , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı s sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİGMATROPİK anlamı

Bir sigma bağının yeni bir konuma göç ettiği bir moleküllü ve tek basamaklı bir çevrilme tepkimesi.

SİGMATROPİK hakkında bilgiler

SİGMATROPİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük