Sİ Nedir?

Sİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 2 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

Sİ anlamı

Gam dizisinde la ile do arasındaki ses. Silisyum elementinin simgesi. Bu sesi gösteren nota işareti.

Sİ hakkında bilgiler

Sİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.