SHARPEYİPLİKLERİ Nedir?

SHARPEYİPLİKLERİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi h , üçüncü harfi a , dördüncü harfi r , beşinci harfi p , altıncı harfi e , yedinci harfi y , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi p , onuncu harfi l , onbirinci harfi i , onikinci harfi k , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SHARPEYİPLİKLERİ anlamı

Kemik dokuda periosteumun dış katından ayrılan kollajen iplikler.

SHARPEYİPLİKLERİ hakkında bilgiler

SHARPEYİPLİKLERİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük