SFİNKTERALJİ Nedir?

SFİNKTERALJİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi f , üçüncü harfi i , dördüncü harfi n , beşinci harfi k , altıncı harfi t , yedinci harfi e , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi l , onbirinci harfi j , onikinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SFİNKTERALJİ anlamı

Sfinkter ağrısı.

SFİNKTERALJİ hakkında bilgiler

SFİNKTERALJİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük