SFİNGOMİYELİNOZİS Nedir?

SFİNGOMİYELİNOZİS kelimesi ilk harfi S ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında s sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi f , üçüncü harfi i , dördüncü harfi n , beşinci harfi g , altıncı harfi o , yedinci harfi m , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi e , onbirinci harfi l , onikinci harfi i , onüçüncü harfi n , ondördüncü harfi o , onbeşinci harfi z , onaltıncı harfi i , onyedinci harfi s şeklindedir. Başı s sonu s olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SFİNGOMİYELİNOZİS anlamı

İnsan, kedi, köpek ve farelerde, sfingomiyelinaz yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen lenfosit ve monositlerin vakuollü görünümüyle, klinik olarak da sinirsel belirtilerle belirgin, otozomal çekinik karakterde lizozomal bir depo hastalığı, Nieman-Pick hastalığı, lipit histiyositozis.

SFİNGOMİYELİNOZİS hakkında bilgiler

SFİNGOMİYELİNOZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.