SEYREKSİÇÇE Nedir?

SEYREKSİÇÇE kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi y , dördüncü harfi r , beşinci harfi e , altıncı harfi k , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi ç , onuncu harfi ç , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEYREKSİÇÇE anlamı

Uzun taneli, ak bir çeşit üzüm.

SEYREKSİÇÇE hakkında bilgiler

SEYREKSİÇÇE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük