SEYİRDİMİNE Nedir?

SEYİRDİMİNE kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi y , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi d , yedinci harfi i , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEYİRDİMİNE anlamı

Koşarak.

SEYİRDİMİNE hakkında bilgiler

SEYİRDİMİNE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük