SEVİMSİZLEŞTİRMEK Nedir?

SEVİMSİZLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi S ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında s sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi v , dördüncü harfi i , beşinci harfi m , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı s sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEVİMSİZLEŞTİRMEK anlamı

Sevimsiz duruma getirmek, antipatikleştirmek.

SEVİMSİZLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

SEVİMSİZLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük