SERVETİYECAMİ Nedir?

SERVETİYECAMİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi v , beşinci harfi e , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi c , onbirinci harfi a , onikinci harfi m , onüçüncü harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SERVETİYECAMİ anlamı

Kocaeli ili, Bahçecik bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SERVETİYECAMİ hakkında bilgiler

SERVETİYECAMİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük