SEROFİBRİNÖZ Nedir?

SEROFİBRİNÖZ kelimesi ilk harfi S ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında s sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi o , beşinci harfi f , altıncı harfi i , yedinci harfi b , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi ö , onikinci harfi z şeklindedir. Başı s sonu z olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEROFİBRİNÖZ anlamı

Hem serum hem de fibrinden oluşmuş, bu niteliği gösteren.

SEROFİBRİNÖZ hakkında bilgiler

SEROFİBRİNÖZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.