SERMAYECİLİK Nedir?

SERMAYECİLİK kelimesi ilk harfi S ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında s sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi y , yedinci harfi e , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi i , onikinci harfi k şeklindedir. Başı s sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SERMAYECİLİK anlamı

Anamalcılık.

SERMAYECİLİK hakkında bilgiler

SERMAYECİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.