SERİRİSALTANAT Nedir?

SERİRİSALTANAT kelimesi ilk harfi S ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında s sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi i , yedinci harfi s , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi t , onbirinci harfi a , onikinci harfi n , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi t şeklindedir. Başı s sonu t olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SERİRİSALTANAT anlamı

Arapça kökenli serir-i saltanat: hükümdarlıkta bulunulan süre; bu süre içinde geçen olaylar.

SERİRİSALTANAT hakkında bilgiler

SERİRİSALTANAT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük