SERGERDELİK Nedir?

SERGERDELİK kelimesi ilk harfi S ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında s sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi g , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi d , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı s sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SERGERDELİK anlamı

Elebaşılık. Gönüllü asker olma durumu.

SERGERDELİK hakkında bilgiler

SERGERDELİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük