SEREBROSPİNAL Nedir?

SEREBROSPİNAL kelimesi ilk harfi S ve son harfi L olan bir kelimedir. Başında s sonunda l olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi e , beşinci harfi b , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi p , onuncu harfi i , onbirinci harfi n , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l şeklindedir. Başı s sonu l olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEREBROSPİNAL anlamı

Beyin ve omuriliğe ait. Beyin ve omurilikle ilgili. Beyin ve omuriliğe ait olan.

SEREBROSPİNAL hakkında bilgiler

SEREBROSPİNAL ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük