SEMERSİZ Nedir?

SEMERSİZ kelimesi ilk harfi S ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında s sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi z şeklindedir. Başı s sonu z olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEMERSİZ anlamı

Semeri olmayan (yük hayvanı).

SEMERSİZ hakkında bilgiler

SEMERSİZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük