SELÜLOZTRİASETAT Nedir?

SELÜLOZTRİASETAT kelimesi ilk harfi S ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında s sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi ü , beşinci harfi l , altıncı harfi o , yedinci harfi z , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi i , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi t , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi t şeklindedir. Başı s sonu t olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SELÜLOZTRİASETAT anlamı

Selülozun asetik asitle tam esterleşmesi sonucunda oluşan ve koruyucu kaplamaların esası olan selüloz reçinesi.

SELÜLOZTRİASETAT hakkında bilgiler

SELÜLOZTRİASETAT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük