SEFARETHANE Nedir?

SEFARETHANE kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi f , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi e , yedinci harfi t , sekizinci harfi h , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEFARETHANE anlamı

Elçilik.

SEFARETHANE hakkında bilgiler

SEFARETHANE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük