SEĞİRDİCİ Nedir?

SEĞİRDİCİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi d , yedinci harfi i , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SEĞİRDİCİ anlamı

Arkadaş.

SEĞİRDİCİ hakkında bilgiler

SEĞİRDİCİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük