Sonu SAYIM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sayım" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sayım ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sayım olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sayım olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAYIM

Sayma işi, tadat.

YAŞAMSAYIM

Dirim ve yaşam olaylarını sayımsal yordam ve işlemlerle ele alan bilgi dalı.

VARSAYIM

Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez.

TAMSAYIM

Bir gözlem aracının araştırma evrenini oluşturan birimlerin her biri üzerinde tek tek ve eksiksiz uygulanması, bk. örnekleme.

  -   -   -  

Anlamında SAYIM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SAYIM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FARAZİYE

Varsayım.

VARSAYIMSAL

Bir varsayıma dayanan, farazi, hipotetik.

VARSAYIMLI

Varsayıma dayanan.

TADAT

Sayma. Sayarak yoklama yapma. Sayım.

DENEY

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe. Deneyim, tecrübe.

SAYICI

Vergi almak için hayvan sayımı yapan kimse.

AĞNAM

Sayım vergisi.

SAYISIZ

Sayılmayacak kadar çok, pek çok, sayımsız.

DOGMACILIK

Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm.

İSTATİSTİK

Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

SAYIMLAMA

İstatistik. Sayımlamak işi, sayılama.

AĞNAMCI

Sayım vergisi toplayan kimse.

HİPOTEZ

Varsayım.

SAYILAMA

Sayılamak işi. Sayımlama.

FARAZİ

Varsayımsal.

SAYIMSAL

Sayımlama veya sayım bilimi ile ilgili olan.

İSTATİSTİKÇİ

İstatistik uzmanı, istatistikle uğraşan kimse, sayımlamacı.

SAYIMLAMAK

Sayım yapmak.

DOĞRULAMA

Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılmış olan işlemlerin bütünü.

HİPOTETİK

Varsayımsal.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük