Sonu SAYIM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sayım" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sayım ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sayım olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sayım olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAYIM

Sayma işi, tadat.

YAŞAMSAYIM

Dirim ve yaşam olaylarını sayımsal yordam ve işlemlerle ele alan bilgi dalı.

TAMSAYIM

Bir gözlem aracının araştırma evrenini oluşturan birimlerin her biri üzerinde tek tek ve eksiksiz uygulanması, bk. örnekleme.

VARSAYIM

Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez.

  -   -   -  

Anlamında SAYIM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SAYIM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HİPOTEZ

Varsayım.

SAYISIZ

Sayılmayacak kadar çok, pek çok, sayımsız.

SAYIMLAMAK

Sayım yapmak.

AĞNAMCI

Sayım vergisi toplayan kimse.

DOĞRULAMA

Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılmış olan işlemlerin bütünü.

SAYIMSAL

Sayımlama veya sayım bilimi ile ilgili olan.

VARSAYIMSAL

Bir varsayıma dayanan, farazi, hipotetik.

SAYILAMA

Sayılamak işi. Sayımlama.

İSTATİSTİKÇİ

İstatistik uzmanı, istatistikle uğraşan kimse, sayımlamacı.

AĞNAM

Sayım vergisi.

İSTATİSTİK

Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

DOGMACILIK

Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm.

HİPOTETİK

Varsayımsal.

TADAT

Sayma. Sayarak yoklama yapma. Sayım.

FARAZİYE

Varsayım.

SAYICI

Vergi almak için hayvan sayımı yapan kimse.

VARSAYIMLI

Varsayıma dayanan.

DENEY

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe. Deneyim, tecrübe.

SAYIMLAMA

İstatistik. Sayımlamak işi, sayılama.

FARAZİ

Varsayımsal.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük