SATSUMAGAGE Nedir?

SATSUMAGAGE kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi t , dördüncü harfi s , beşinci harfi u , altıncı harfi m , yedinci harfi a , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi g , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SATSUMAGAGE anlamı

Kızartılmış kamaboko ürünleri, tempura.

SATSUMAGAGE hakkında bilgiler

SATSUMAGAGE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.