SARICAALİ Nedir?

SARICAALİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ı , beşinci harfi c , altıncı harfi a , yedinci harfi a , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SARICAALİ anlamı

Edirne ilinde, İpsala belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kocaeli şehri, Kaymaz nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SARICAALİ hakkında bilgiler

SARICAALİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük