SANCAKLIÇEŞMEBAŞI Nedir?

SANCAKLIÇEŞMEBAŞI kelimesi ilk harfi S ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında s sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi n , dördüncü harfi c , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi ç , onuncu harfi e , onbirinci harfi ş , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi b , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi ş , onyedinci harfi ı şeklindedir. Başı s sonu ı olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SANCAKLIÇEŞMEBAŞI anlamı

Manisa ili, Karaoğlanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SANCAKLIÇEŞMEBAŞI hakkında bilgiler

SANCAKLIÇEŞMEBAŞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.