SAMİMİYETLE Nedir?

SAMİMİYETLE kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi m , dördüncü harfi i , beşinci harfi m , altıncı harfi i , yedinci harfi y , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi l , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SAMİMİYETLE anlamı

Karşısındakine güvenerek, kendine yakın bularak. Doğru bir biçimde.

SAMİMİYETLE hakkında bilgiler

SAMİMİYETLE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük