SALLAPATİ Nedir?

SALLAPATİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi l , beşinci harfi a , altıncı harfi p , yedinci harfi a , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SALLAPATİ anlamı

Düşünmeden ve saygısızca davranan. Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış. Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde.

SALLAPATİ hakkında bilgiler

SALLAPATİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük