SALİPSİZ Nedir?

SALİPSİZ kelimesi ilk harfi S ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında s sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi p , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi z şeklindedir. Başı s sonu z olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SALİPSİZ anlamı

Salibi olmayan.

SALİPSİZ hakkında bilgiler

SALİPSİZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük