SALINIMÖLÇER Nedir?

SALINIMÖLÇER kelimesi ilk harfi S ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında s sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi ı , beşinci harfi n , altıncı harfi ı , yedinci harfi m , sekizinci harfi ö , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ç , onbirinci harfi e , onikinci harfi r şeklindedir. Başı s sonu r olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SALINIMÖLÇER anlamı

Eksiuç ışıtacına dayanan ve değişen elektriksel nicelikleri gözle görülür biçimde vererek izlenmesini sağlayan aygıt.

SALINIMÖLÇER hakkında bilgiler

SALINIMÖLÇER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük