SAKARİMETRE Nedir?

SAKARİMETRE kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi i , yedinci harfi m , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi r , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SAKARİMETRE anlamı

Bir sıvıda çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan alet.

SAKARİMETRE hakkında bilgiler

SAKARİMETRE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük