SAKARÇİFTLİĞİKÖYÜ Nedir?

SAKARÇİFTLİĞİKÖYÜ kelimesi ilk harfi S ve son harfi Ü olan bir kelimedir. Başında s sonunda ü olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi ç , yedinci harfi i , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi l , onbirinci harfi i , onikinci harfi ğ , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k , onbeşinci harfi ö , onaltıncı harfi y , onyedinci harfi ü şeklindedir. Başı s sonu ü olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SAKARÇİFTLİĞİKÖYÜ anlamı

Kayseri ili, Hacılar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAKARÇİFTLİĞİKÖYÜ hakkında bilgiler

SAKARÇİFTLİĞİKÖYÜ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük