Sonu SA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sa" olan, toplam 264 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sa ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sa olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

YUKARIÇOBANİSA

13 harfli kelimeler

TAHAMMÜLFERSA, AŞAĞIÇOBANİSA

12 harfli kelimeler

HYDROMEDOUSA

11 harfli kelimeler

HAZRETİMUSA

10 harfli kelimeler

FAHRÜNNİSA, HAEMADİPSA, HAYRÜNNİSA, SABRİNNİSA

9 harfli kelimeler

KANDİLİSA, KARABORSA, BEDİRNİSA, BEYAZGÖSA, FERAHNİSA, HALBUKISA, MİHRİNİSA, MOLLAMUSA, SARIBURSA, ŞEMSİNİSA, YAĞCIMUSA, YOĞAMISSA

8 harfli kelimeler

BİLHASSA, MÜNAKASA, ALABURSA, ARIKMUSA, BADIKISA, BAĞLIİSA, ÇOBANİSA, EMİRMUSA, FARZIYSA, HACIMUSA, KARAMUSA, KARPUSSA, KİELBASA, KOLUKISA, MEYRANSA, NURİNİSA, ŞEYHMUSA, UZUNMUSA, VARMISSA, VİBRİSSA

7 harfli kelimeler

ANAYASA, KARINSA, MURASSA, NASILSA, RADANSA, ADDEYSA, ALAKESA, AYRIKSA, AYRUKSA, BOBASSA, DAMAKSA, DAŞKASA, FIRANSA, GARAMSA, GIRIMSA, GÖKMUSA, GULÜKSA, HAMATSA, HANDASA, HARANSA, HORANSA, KALBASA, KANCASA, KANDASA, KARAİSA, KIRIMSA, KIRMISA, KIZMUSA, KOLBASA, KONURSA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

DEVASA, HÜLASA, LOHUSA, MANİSA, MELİSA, NAKİSA, PIRASA, PİYASA, SİYASA, YARASA, ADRESA, AKPUSA, ALAFSA, APAŞSA, AYNİSA, BIRASA, BOĞASA, BOHOSA, DAMASA, GAYASA, GILISA, GLOSSA, HALASA, HAPISA, HELESA, HELİSA, HOLASA, HONASA, HORASA, HOROSA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BORSA, BURSA, FATSA, FORSA, FRİSA, GROSA, HASSA, HAVSA, HÜNSA, KISSA, KONSA, PARSA, RÜESA, SALSA, SAMSA, TAKSA, YOKSA, ABOSA, ALİSA, BALSA, ELISA, FLESA, FOSSA, FUSSA, GAHSA, GAYSA, GISSA, GORSA, GUSSA, HARSA, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ARSA, HASA, KASA, KISA, KOSA, MASA, NİSA, ORSA, OYSA, POSA, TASA, YASA, YISA, ANSA, BASA, ÇİSA, EFSA, ESSA, FOSA, FUSA, GISA, HISA, HUSA, İKSA, KESA, KÖSA, LASA, LESA, LOSA, MISA, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ASA, İSA, ESA, OSA, ÖSA, PSA, USA

2 harfli kelimeler

SA

Bazı kelimelerin anlamları

SA

Sağ yan. Sağ. Sana. Şap. Sağ, hayatta. Sağ taraf.

HYDROMEDOUSA

Hidromedüz.

SABRİNNİSA

Kadınların sabırlısı.

KANDİLİSA

Yelkenleri yerlerine çekmekte kullanılan halatların genel adı.

FAHRÜNNİSA

Kadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.

HALBUKISA

Halbuki. Oysa.

AŞAĞIÇOBANİSA

Manisa kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BEDİRNİSA

Ay gibi güzel kadın.

TAHAMMÜLFERSA

Dayanılmaz.

HAEMADİPSA

Kara sülükleri.

YUKARIÇOBANİSA

Manisa şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

HAYRÜNNİSA

Kadınların hayırlısı, uğurlusu.

HAZRETİMUSA

Hazreti Musa.

BEYAZGÖSA

Alnının iki tarafında beyaz çizgi olan keçi.

KARABORSA

Piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi.

FERAHNİSA

Sevinçli, rahat kadın.

  -   -   -  

Anlamında SA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ABSÜRT

Saçma.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

AB

Su. Avrupa Birliği'nin kısaltılmış hali.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ACE

servis sayısı.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABERASYON

Sapınç.

ABİDEVİ

Anıtsal.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük