SAĞGARİPLER Nedir?

SAĞGARİPLER kelimesi ilk harfi S ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında s sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi g , beşinci harfi a , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı s sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SAĞGARİPLER anlamı

Kapıkulu süvarisinin, görevi ordunun sağ yanını korumak olan bölüğü.

SAĞGARİPLER hakkında bilgiler

SAĞGARİPLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük