Sonu S ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 9 harfli toplam 348 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PROKTİTİS

Rektum yangısı, rektitis.

FİBULARİS

Fibulayla ilgili olan.

PLANTARİS

Ayak tabanına ait olan.

ELASTOZİS

Elastik dokunun dejenerasyonu. Dermal bağ dokuda elastotik materyalin artışıyla kendini gösteren dejeneratif değişimler. Dermal bağ dolunun herhangi bir bozukluğu.

PREVALANS

Yaygınlık. Bir hastalığın belli bir popülasyon içinde belli bir süre aralığında eski ve yeni olguların birlikte görülme oranı veya yaygınlığı.

KONDROZİS

Kıkırdak oluşumu, kıkırdaklaşma.

GLOSSİTİS

Dil yangısı.

EPİKALİKS

Kaliksin dışında ve kalikse bağlı yaprağa benzeyen yapılar halkası. Kalikulus.

HARHARYAS

Harharyasgillerden, boyu 2 metreyi bulan çok tehlikeli bir tür köpek balığı (Carcharhinus lamia).

STEATOZİS

Vücutta aşırı yağ toplanması, yağlanma. Hücreler içinde yağ damlacıkları belirmesi veya hücreler arasına yağ hücreleri sızmasıyla belirgin durum. En çok kas dokusunda görülür.

ACHTHERES

Dişilerinde vücut sefalotoraks, gövde ve abdomen olmak üzere üç kısma ayrılmış, sefalotoraksta antenlerin bulunduğu kısımda kısmi bir karapaks bulunan, gövdesi küt biçimli, vücudunda özellikle ventral yüzeyde çok belirgin olarak segmantasyon görülen bir Crustacea cinsi.

EKTOTRİKS

Kıl veya saç gövdesinin iç kısmında gelişen, sporları zincirler hâlinde ve belirgin bir biçimde, kıl veya saçın dış yüzünde bulunan mantar.

VAJİNİTİS

Vajina mukozasının, çeşitli enfeksiyöz ve diğer birçok etkenlere bağlı olarak değişen derecelerde yangılanması, döl yolu yangısı, vajina yangısı, kolpitis. Bir kılıfın yangısı.

KRİKOİDES

Halka veya yüzük gibi.

İHTİYOMAS

Belli bir zamanda bir biyotopta mevcut balık miktarı.

MEZOTİTİS

Orta kulak yangısı.

İYODİSMUS

İyodizm.

DİYATEZİS

Organizmanın işlevlerinde bozukluk, hastalık ve dış etkilere karşı aşırı duyarlılık biçiminde beliren bünye anomalisi, hastalık istidatı.

OOFORİTİS

Yumurtalık yangısı.

KORİFAYOS

Antik Yunan tiyatrosunda koroyu yöneten kişiye verilen ad.