Sonu S ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 9 harfli toplam 348 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PALATİTİS

Sert damağın yangısı.

KERATİTİS

Kornea yangısı.

KARAKAFES

Sığırdiligillerden, çiçekleri beyaz ve menekşeye çalan kırmızı renkte, eczacılıkta kullanılan bir bitki, eşekkulağı (Symphytum).

NOZEMOZİS

Nozematozis.

SPLENİTİS

Dalak yangısı.

PROGLOTİS

Şeritlerin üreme organlarını taşıyan vücut bölütlerinin her biri. Şeritlerin üreme organlarını kapsayan vücut bölütlerinin herbiri.

FOLİYATUS

Yaprak gibi, yapraksı.

RUMENİTİS

İşkembe yangısı.

PROBOSKİS

Genellikle vücudun ön kısmında ve ağız yakınında bulunan veya tamamen ağız yapısını teşkil eden, üzerinde kancalar bulunan hortum.

SİNOVİTİS

Eklemin sinovyal zarının yangısı Yangıyla ilgili ödeme bağlı dalgalanma gösteren şişkinlikle belirgindir.

VAJİNİTİS

Vajina mukozasının, çeşitli enfeksiyöz ve diğer birçok etkenlere bağlı olarak değişen derecelerde yangılanması, döl yolu yangısı, vajina yangısı, kolpitis. Bir kılıfın yangısı.

NİSTAGMUS

Göz dönmesi.

MEMELİPAS

Başta armut olmak üzere, elma, ayva, ahlat, alıç, üvez ağaçlarına yerleşerek, yaprak dökücü, meyve verimini azaltıcı ve gelişmeyi durdurucu etkiler doğurması dolayısıyle çokça önem taşıyan asalak mantar.

AKANTOZİS

Epidermisin dikensi tabakasının hücrelerinin hacim veya sayıca artışı sonucu oluşan deri kalınlaşması, hiperakantozis.

FEMORALİS

Uyluğa ait, uylukla ilgili olan.

ACHTHERES

Dişilerinde vücut sefalotoraks, gövde ve abdomen olmak üzere üç kısma ayrılmış, sefalotoraksta antenlerin bulunduğu kısımda kısmi bir karapaks bulunan, gövdesi küt biçimli, vücudunda özellikle ventral yüzeyde çok belirgin olarak segmantasyon görülen bir Crustacea cinsi.

FLAKSİDUS

Gevşek, zayıf, yumuşak olan.

PALLANPOS

Giyimi düzensiz ve dağınık.

KONFERANS

Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılmış olan konuşma. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılmış olan toplantı.

ŞEYHYUNUS

Çankırı şehri, Belören nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.