Sonu S ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 9 harfli toplam 348 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OOFORİTİS

Yumurtalık yangısı.

BİGEMİNUS

Eş, ikiz, çift.

KONTAKTUS

Dokunma, temas.

ASERVULUS

Kum, kümecik.

VAKANÜVİS

Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi.

MODİYOLUS

Küçük ölçek, kilecik. Koklea.

SPLENİTİS

Dalak yangısı.

KAROTİKUS

Şah damarıyla ilgili olan.

TROMBOSİS

Damarlarda kan pıhtısı oluşumu.

PANAEOLUS

Yapısında psilosibin ve psilosin adlı 4-hidroksitriptamin türevi psikoetkin alkaloitler içeren bir mantar türü.

OKRONOZİS

Alkaptonüri.

İNFARKTÜS

Yaşayan bir canlıda dokunun, trombüs veya emboliye bağlı olarak ve yerel kansızlık nedeniyle ölümü.

PERİPATUS

İlkel eklem bacaklılar (Malacopoda) alt dalının, onikoforlar (Onychophora) sınıfından, türleri Amerika'da yaşayan bir cins. (Peripatus), İlkel-eklembacaklılar (Malacopoda) alt-dalının onikoforlar (Onychophora) sınıfından bir cins. Tropik Amerikada yaşar.

LEMNİSKUS

Şerit, fiyonk. Akantosefalaların apikal kutbunda boynunun iç ve arka kısmına yapışmış olan, vücut boşluğuna uzanan, fonksiyonu bilinmeyen, çiftler hâlinde bulunan sicim biçimindeki organ.

METABAZİS

Tedavi değişikliği, tedavi tarzını değiştirme.

FRONDOZUS

Çok yapraklı, saçaklı.

RETİNİTİS

Gözde retinanın yangısı. En belirgin olarak köpek gençlik hastalığı, domuz kolerası, kuduz ve skrapi gibi kimi viral hastalıkların seyri sırasında gelişir.

KARATAMAS

Mürdüm eriği.

PHYSOPSİS

Bulinus cinsinde bulunan çeşitli türleri Schistosoma haematobium ve diğer şistosomalara ara konaklık yapan salyangoz alt cinsi.

EKTOTRİKS

Kıl veya saç gövdesinin iç kısmında gelişen, sporları zincirler hâlinde ve belirgin bir biçimde, kıl veya saçın dış yüzünde bulunan mantar.