Sonu S ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 8 harfli toplam 399 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BOOPONUS

Calliphoridae ailesinde bulunan kimi türlerinin larvaları sığır ve keçilerde topallığa neden olan sinek cinsi.

SUBKUTİS

Hipodermis.

REOVİRÜS

Solunum yolu ve sindirim kanalı hücrelerinde yerleşen, her zaman hastalığa sebep olmayan, kapsit oluştuğunda mRNA'lar meydana getiren ve konukçu hücrenin sitoplâzmasına gönderen, çift RNA ipliği olan, üzerinde örtüsü bulunmayan, ikozahedral şekilli bir hayvan virüsü. Balıkları enfekte eden, çift zincirli, segmentli, RNA taşıyan virüsler.

CEBELLÜS

Bedava elde edilmiş şey.

MUHADDİS

Hadis bilimiyle uğraşan kimse.

PALMARİS

Ayaya ait, avuç içiyle ilgili olan.

STRİATUS

Çizgili.

BACİLLUS

Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi. Spor oluşturan gram-pozitif, aerobik, çomak biçiminde ince uzun bir bakteri cinsi. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü hareketli, endospor oluşturan, aerobik veya isteğe bağlı anaerobik, oksidaz pozitif veya negatif, çoğu türü katalaz pozitif olan, çubuk biçiminde, türleri toprak, su ve çeşitli gıdalarda yaygın olarak bulunan bakteri cinsi.

VİRÜLANS

Bir organizmanın hastalık yapma yeteneği.

OSTEİTİS

Kemik yangısı.

ALATARAS

Toprağı tavlıyacak kadar yağan yağmur. Yarı nemli, tavlı toprak.

TABASBUS

Yaltaklık.

ŞEBİARUS

Düğün gecesi. Mevlâna'nın ölüm yıl dönümü olan 17 Aralık'ta düzenlenen tören.

ORTODOKS

Hristiyan mezheplerinden biri. Bu mezhebe bağlı olan kimse. Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.

SPESİYES

Tür.

PALLADUS

Paladyum'un 2+ bileşiklerine verilen ad.

KOCAREİS

Bartın ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

PULPOZUS

Yumuşak, özden yapılmış.

TİNTİRİS

Güçlü ve hareketli kişi : Keleşoğlu kocamış emme, hala tintiris.

URAKİTİS

Urakus yangısı.