Sonu S ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 7 harfli toplam 367 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KARAPAS

Sıklıkla akarlarda idiosomayı kaplayan dorsal sklerotinize tabaka. Birçok kabukluda başın üst skleritlerinin arka ve yan genişlemeleri tarafından oluşturulan yapı, üst kabuk.

MÜESSİS

Kurucu.

BRONKUS

Nefes borusunun iki kolundan biri.

PAPİRÜS

Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitki (Cyperus papirus). Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt.

MİMESİS

Benzetme, öykünme. Platon bu terimi sözlük anlamıyla kullanmış, Aristoteles dram sanatı konusunda bu terimi yeniden yaratma ve yansılama anlamında yorumlamıştır. Tiyatro sanatının temel ilkelerinden biridir. Sözlük anlamıyla öykünme (taklit). Platon (Eflatun) ile Aristoteles'in kullandıkları bir terimdir. Eflatun "Devlet" adlı yapıtında bu sözcüğü daha çok genel anlamda, yani "öykünme" anlamında kullanılır.

ŞİLİTİS

Şelitis.

KOLAKAS

Patatese ve yerelmasma benzeyen etli yemeği yapılan bir çeşit sebze.

PREMİKS

Vitamin ve mineral gibi etkin besin maddelerinin karışımı. Büyük karışımlar içerisine girmesi gereken küçük miktarda besinlerin bir örnek karışımını kolaylaştırmak için kullanılan, bir veya daha fazla çok küçük bileşenin bir örnek karışımı.

KARAMAS

Yobaz, kaba: Şu adam ne karamas.

ULNARİS

Dirsek kemiğine ait, dirsek kemiğiyle ilgili olan.

BİFİDUS

İkiye ayrılmış, ucu çatallanmış.

ÇAPARIS

Taşlı, sarp dere.

DİGİTUS

Parmak.

ÜSMEKES

Kesinlikle.

NAZİTİS

Burun yangısı.

APANTİS

Fransızca kökenli appendicite: apandisit. apantis ameliyatı olmak: apandisitini aldırmak.

KOSİNÜS

Tümler açının sinüsü.

KORAGUS

Plautus komedyalarında, eserinin tam ortasında Aristophanes'de koronun Paraphase'de olduğu gibi, günlük olaylar üzerine seyircilere sözü alaylı olarak yöneltmesi gibi, yalnızca bir kişiyi konuşturması. (Örn. Curculio - Un Kurdu) Çoğunlukla da artık oynamayan ve yalnızca kostümleri ile dekorları bulunduğundan, bunları para karşılığında geçici olarak veren kimse.

TRAKTUS

Demet, kordon, şerit, alan. Merkezi sinir sisteminde sinir hücrelerinden çıkan miyelinli aksonların oluşturduğu yapılar.

HEMALİS

Kanla ilgili olan.