Sonu S ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 7 harfli toplam 367 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VOLVOKS

Çok hücrelilerden (Metazoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren, küre biçiminde koloniler yapan, hem hayvan hem de bitki sınıflandırmalarında yer alan, evrimde bir hücrelilerden (Protozoa) çok hücrelilere geçit olarak kabul edilen hayvanlar. Tek hücrelilerden (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren, küre biçiminde koloniler yapan hayvanlar. (Volvox), Birgözelilerden kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren bir cins. Küre biçiminde koloniler yaparlar. Sularda yaşarlar. Hem hayvan hem de bitki sınıflandırmalarında yer alırlar. Evrimde birgözelilerden çokgözelilere geçit olan hayvanlardır.

KOVİRÜS

Bazı bitki virüslerinde görüldüğü gibi bir enfeksiyonun başlangıç safhasında bir arada bulunan iki ya da daha fazla viral partikül.

VİRİLİS

Erkeğe ait olan.

FİTİZİS

Vücudun dayanıklılığını ve kuvvetini düşüren herhangi bir hastalık. Özellikle akciğerde yerleşim gösteren tüberküloz lezyonları.

PEDALİS

Ayağa ait olan.

KİYANUS

Doğada serbest olarak bulunmayan fakat birçok cismin birleşimine giren, karbon ve azottan oluşan bir gaz.

GERANOS

Antik Yunan tiyatrosunda kişileri havaya kaldıran ve yukarıdan aşağıya indiren vinç. Eski Yunan tiyatrosunda kişileri havada uçuran ve yeryüzüne indiren vinç bk. mekane.

TECANÜS

Bir bütünü oluşturan ögeler arasında uyum bulunması durumu.

İLEİTİS

İnce bağırsakların alt kesiminin veya diğer bir ifadeyle kıvrım bağırsağın yangısı.

NOTİLUS

Kafadan ayaklılar (Cephalopoda) sınıfından, Pasifik ve Hint okyanuslarında yaşayan türleri olan bir yumuşakça cinsi. Kafadan ayaklılar (Cephalopoda) sınıfından, Pasifik ve Hint Okyanuslarında yaşayan türleri olan bir yumuşakça cinsi. (Nautilus), Kafadan-ayaklılar (Cephalopoda) sınıfından bir yumuşakça cinsi. Pasifik ve Hint Okyanuslarında yaşar.

AĞUSTOS

Yılın sekizinci ayı.

KARAÖRS

Demirci örsü. (Bor Niğde.). Kuvveti, güçlü kimse.

KETOZİS

Özellikle geviş getirenlerde karbonhidrat metabolizmasının bozulması sonucu, kanda, dokularda ve idrarda beta-hidroksibutirik asit, asetoasetik asit ve asetontan ibaret keton keton cisimleri konsantrasyonunun artması ve kanda glikoz düzeyinin düşmesiyle belirgin bir metabolizma hastalığı. Geviş getirenlerde asetonemi ve gebelik toksemisi.

BUOYANS

Batmazlık.

TASANAS

Yorgun, güçsüz.

REFLEKS

Tepke.

MİNİBÜS

10-12 kişilik oturma kapasitesi olan küçük otobüs.

ÜSBEKES

Kesinlikle.

KORNEUS

Boynuzsu, boynuz gibi.

BAHUSUS

Özellikle.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük