Sonu S ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 4 harfli toplam 154 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BEİS

Engel, uymazlık. Kötülük, zarar.

ORİS

Ağız.

MEKS

Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde alınan bir tür gümrük vergisi.

REİS

Başkan. Küçük tekne kaptanı. Lider.

ABAS

Gümüş para.

AVES

Bütün kuşların içinde bulunduğu sınıf.

GONS

Göğüs.

OBUS

Akarsulardan oluşan küçük derecikler.

ŞANS

Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek. Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum. Bir olayın olabilirliği.

HAFS

Hapis.

BOKS

Belirli kurallara uyularak yapılmış olan yumruk dövüşü, yumruk oyunu.

FÜRS

Eski Fars halkından olan kimse.

PRES

İşletme, onarma, düzletme vb. işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene, cendere. Baskı. Üzüm, elma, zeytin vb. meyve ve sebzeleri sıkarak suyunu, yağını çıkarmakta kullanılan alet veya araç.

MORS

Morsgillerden, Kuzey Atlantik'te yaşayan, 4 metre uzunluğunda, derisi, dişi ve yağı için avlanan bir memeli hayvan (Odobenus rosmarus). Bu işaretleri almaya ve göndermeye yarayan alet. Gizli işaret. Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf dizgesi.

GÜRS

Rüzgârın sürüklediği kar yığını.

BARS

Arı oğulu. Kaplana benzeyen yırtıcı bir hayvan. Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan.

ESES

Esas.

AYAS

Çardak.

FERS

Hırs. Fes.

KURS

Ağırşak. Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen derslere dayanan ve belli bir süresi olan eğitim etkinliği. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük