Sonu S ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 4 harfli toplam 154 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TUĞS

Kuluçka tavuk.

AVİS

Kuş.

ULUS

Millet. Bartın iline bağlı ilçelerden biri.

EKİS

Sitem, söz dokundurma. Kötü, ters, fena, aksi.

ŞANS

Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek. Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum. Bir olayın olabilirliği.

APAS

Avuç, avuç dolusu: Bir apas şeker verdi.

HAFS

Hapis.

BASS

Frekansı genellikle 200 Hz'den düşük kabul edilen ses.

GURS

Kurs.

ÖZÜS

Sulu yer. Maya, öz.

ARUS

Gelin. Sürülmemiş tarla.

VAKS

Bal mumunun sanayide mat yüzeyleri parlak ve kaygan duruma getiren türü.

KÖRS

Kütahya ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

HEES

Sabanın tarlada açtığı iz.

RÜUS

Vezir, beylerbeyi, timar ve zeamet sahipleri dışında kalan bütün devlet görevlilerine verilen görev kâğıdı. Medrese öğrenimini bitirip sınavı başaranlara verilen diploma.

EVÜS

Çift sürülürken sabanın açtığı yol, iz.

BEİS

Engel, uymazlık. Kötülük, zarar.

ŞEMS

Güneş.

KLAS

Sınıf. Üstün nitelikli, üstün yetenekli.

KEVS

Hayvanın yemediği artık saman. Kevser.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük