Sonu S ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 16 harfli toplam 57 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GASTROÖZOFAGİTİS

Mide ve yemek borusu yangısı.

KOKSİDİYOMİKOZİS

Coccidioides immitis tarafından oluşturulan, bütün hayvan türlerinde sistemik veya akciğer ve bölgesel lenf yumrularında sınırlı granülomlu reaksiyonla belirgin bir mantar hastalığı, Kaliforniya hastalığı, Posadas hastalığı, Posadas-Wernicke hastalığı.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

SPERMATOSİSTİTİS

Seminal vezikülitis.

SERVİKOVAJİNİTİS

Serviks uteri ve vajinanın birlikte yangısı.

PNÖMOPERİTONİTİS

Gaz oluşumundan ileri gelen karın zarı yangısı.

SİFONAPTERİDOZİS

Pire ısırıklarının neden olduğu hastalık.

PENTATRİCHOMONAS

Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa.

MEGAKARYOSİTOZİS

Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.

MAMMOMONOGAMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Mammomonogamus'tan kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

PROSTATOSİSTİTİS

Prostat ve idrar torbası yangısı.

AELUROSTRONGYLUS

Angiostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

ENDOPERİKARDİTİS

Endokart ve perikartın yangısı.

MİYELENSEFALİTİS

Beyin ve omuriliğin bir arada yangısı.

ICHTHYOPHTHİRİUS

Hymenostomatida takımında, Ophryoglenina alt takımında bulunan dokuyla beslenen protozoon cinsi.

FARENGOPARALİZİS

Yutak felci.

İHTİYOFİTRİYOZİS

Beyaz leke hastalığı.

OSTEOPERİOSTİTİS

Bir kemiğin ve zarının birlikte yangısı.

PERİKOLESİSTİTİS

Safra kesesini saran dokuların yangısı.

PİYOPERİKARDİTİS

İrinli perikart yangısı.