Sonu S ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 16 harfli toplam 57 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NÖROFİBROMATOZİS

Vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle deri sinirleri üzerinde çok sayıda nörofibrom oluşmasıyla belirgin, kalıtsal nitelik gösteren hastalık, von Recklinghausen hastalığı.

SİDEROKALSİNOZİS

At, sığır, köpek ve kedilerde, beyin damarlarında kalsiyum ve demir tuzlarının çökmesi. Tüm damar katlarında ve tüm damarlarda bulunabilir ve damarları sert borular hâline getirebilir.

ICHTHYOPHTHİRİUS

Hymenostomatida takımında, Ophryoglenina alt takımında bulunan dokuyla beslenen protozoon cinsi.

ÜRETEROPİYELİTİS

Böbrek pelvisi ve idrar kanalının yangısı.

ENDOPERİKARDİTİS

Endokart ve perikartın yangısı.

İMMÜNOFLÜORESANS

Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, flüoresan boyalar ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek flüoresan ışıkta inceleme tekniği.

METASTRONGİLOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Metastrongyloidae'den kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

İHTİYOFİTRİYOZİS

Beyaz leke hastalığı.

MİYOPERİKARDİTİS

Miyokart ve perikartın yangısı.

STRONGİLOYİDOZİS

İnsan ve evcil hayvanlarda Strongyloides cinsi nematodların larva ve erişkinlerinin neden olduğu pnömoni ve hafiften şiddetliye kadar değişen bir ishal gibi klinik semptomlarla belirgin enfeksiyon. Hastalık genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış ve kortikosteroit kullanan bireylerde görülmektedir. Endojen yaşam siklusu görülen hastalarda sürekli enfeksiyonlara rastlanmaktadır.

HİPERVİTAMİNOZİS

Vitamin zehirlenmesi.

MEGAKARYOSİTOZİS

Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.

GLİKOPROTEİNOZİS

Glikoproteinlerin, karbonhidrat bileşenlerindeki bozuklukla belirgin bir grup kalıtsal depo hastalığı.

AKTİNOBASİLLOZİS

Sığırlarda, seyrek olarak koyun ve domuzlarda, derin ağız yangısıyla seyreden, Actinobasillus lignierisi'nin neden olduğu, özellikle dilde piyogranülomlu yangısal değişimlerle belirgin bakteriyel bir hastalık, odun dil.

PENTATRİCHOMONAS

Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa.

FARENGOPARALİZİS

Yutak felci.

SİTAYUKSZOONOZİS

Cytauxzoon cinsi protozoonların neden olduğu Afrika tırnaklıları ve evcil kedilerde oluşturduğu ateş, anemi ve sarılıkla belirgin kenelerle taşınan ölümcül enfeksiyon.

GASTROÖZOFAGİTİS

Mide ve yemek borusu yangısı.

METROPERİTONİTİS

Peritonitisle komplike olmuş döl yatağı yangısı.

OSTEOPERİOSTİTİS

Bir kemiğin ve zarının birlikte yangısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük