Sonu S ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 16 harfli toplam 57 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KORYOAMNİYONİTİS

Koryon ve amniyonun yangısı.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

GİNGİVOGLOSSİTİS

Diş eti ve dilin yangısı.

AELUROSTRONGYLUS

Angiostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

METROLENFANGİTİS

Döl yatağı lenf damarlarının yangısı.

İHTİYOFİTRİYOZİS

Beyaz leke hastalığı.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

PNÖMOPERİTONİTİS

Gaz oluşumundan ileri gelen karın zarı yangısı.

ENDOPERİKARDİTİS

Endokart ve perikartın yangısı.

PİYOPERİKARDİTİS

İrinli perikart yangısı.

HİPERVİTAMİNOZİS

Vitamin zehirlenmesi.

MENİNGOMİYELİTİS

Omurilik ve omurilik zarlarının bir aradaki yangısı.

GLİKOPROTEİNOZİS

Glikoproteinlerin, karbonhidrat bileşenlerindeki bozuklukla belirgin bir grup kalıtsal depo hastalığı.

MAMMOMONOGAMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Mammomonogamus'tan kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

MEGAKARYOSİTOZİS

Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.

MİYOPERİKARDİTİS

Miyokart ve perikartın yangısı.

OSTEOPERİOSTİTİS

Bir kemiğin ve zarının birlikte yangısı.

SİTAYUKSZOONOZİS

Cytauxzoon cinsi protozoonların neden olduğu Afrika tırnaklıları ve evcil kedilerde oluşturduğu ateş, anemi ve sarılıkla belirgin kenelerle taşınan ölümcül enfeksiyon.

DİSKOSPONDİLİTİS

Omurlar arası diskin komşu omurlardaki osteomiyelitisle birlikte seyreden yangısı. Bakteriler, travma, mantarlar ve hareket eden yabancı cisimlere bağlı olarak biçimlenir.

GASTRODİSKİYOZİS

Gastrodiscoides hominis'in neden olduğu enfeksiyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük