Sonu S ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 16 harfli toplam 57 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİLORODUODENİTİS

Pilorus ve onikiparmak bağırsak mukozasının yangısı.

PENTATRİCHOMONAS

Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa.

ACİPENSERİFORMES

Mersin balıkları.

ŞİLOMASTİGİYOZİS

Chilomastix cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon.

SİTAYUKSZOONOZİS

Cytauxzoon cinsi protozoonların neden olduğu Afrika tırnaklıları ve evcil kedilerde oluşturduğu ateş, anemi ve sarılıkla belirgin kenelerle taşınan ölümcül enfeksiyon.

SİFONAPTERİDOZİS

Pire ısırıklarının neden olduğu hastalık.

MİYOPERİKARDİTİS

Miyokart ve perikartın yangısı.

AKTİNOBASİLLOZİS

Sığırlarda, seyrek olarak koyun ve domuzlarda, derin ağız yangısıyla seyreden, Actinobasillus lignierisi'nin neden olduğu, özellikle dilde piyogranülomlu yangısal değişimlerle belirgin bakteriyel bir hastalık, odun dil.

METASTRONGİLOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Metastrongyloidae'den kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

GASTROÖZOFAGİTİS

Mide ve yemek borusu yangısı.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

TRİCHOSTRONGYLUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan ve erişkinleri oldukça küçük olan ve baş kısmını enfekte insan ve hayvanların ince bağırsak mukozasına gömen, yumurtaları kancalı kurt yumurtalarıyla karışabilen nematod cinsi.

FARENGOPARALİZİS

Yutak felci.

MENİNGOMİYELİTİS

Omurilik ve omurilik zarlarının bir aradaki yangısı.

MEGAKARYOSİTOZİS

Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.

SERVİKOVAJİNİTİS

Serviks uteri ve vajinanın birlikte yangısı.

LÖKOSİTOZOONOZİS

Evcil ve yabani ördek ve kazlarda Leucocytozoon simondi'nin neden olduğu Simulium türü sinekler tarafından taşınan hastalık.

TROGLOSTRONGYLUS

Crenosomatidae ailesinde bulunan, kimi türleri kedilerin akciğerlerinde parazitlenen nematod cinsi.

GİNGİVOGLOSSİTİS

Diş eti ve dilin yangısı.