Sonu S ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 16 harfli toplam 57 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PNÖMOHİDROTORAKS

Göğüs zarları arası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

SERVİKOVAJİNİTİS

Serviks uteri ve vajinanın birlikte yangısı.

ŞİLOMASTİGİYOZİS

Chilomastix cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon.

KOKSİDİYOMİKOZİS

Coccidioides immitis tarafından oluşturulan, bütün hayvan türlerinde sistemik veya akciğer ve bölgesel lenf yumrularında sınırlı granülomlu reaksiyonla belirgin bir mantar hastalığı, Kaliforniya hastalığı, Posadas hastalığı, Posadas-Wernicke hastalığı.

MİYOPERİKARDİTİS

Miyokart ve perikartın yangısı.

ENDOPERİKARDİTİS

Endokart ve perikartın yangısı.

AKTİNOBASİLLOZİS

Sığırlarda, seyrek olarak koyun ve domuzlarda, derin ağız yangısıyla seyreden, Actinobasillus lignierisi'nin neden olduğu, özellikle dilde piyogranülomlu yangısal değişimlerle belirgin bakteriyel bir hastalık, odun dil.

NÖROFİBROMATOZİS

Vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle deri sinirleri üzerinde çok sayıda nörofibrom oluşmasıyla belirgin, kalıtsal nitelik gösteren hastalık, von Recklinghausen hastalığı.

KORYOAMNİYONİTİS

Koryon ve amniyonun yangısı.

TRİCHOSTRONGYLUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan ve erişkinleri oldukça küçük olan ve baş kısmını enfekte insan ve hayvanların ince bağırsak mukozasına gömen, yumurtaları kancalı kurt yumurtalarıyla karışabilen nematod cinsi.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

PENTATRİCHOMONAS

Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa.

KİLOPERİKARDİTİS

Kalp kesesi içerisine kilusun sızması sonucu oluşan kalp kesesi yangısı.

HİPERVİTAMİNOZİS

Vitamin zehirlenmesi.

MEGAKARYOSİTOZİS

Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.

LARENGOTRAKEİTİS

Enfeksiyöz larengotrakeitis.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

METROLENFANGİTİS

Döl yatağı lenf damarlarının yangısı.

MENİNGOMİYELİTİS

Omurilik ve omurilik zarlarının bir aradaki yangısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük