Sonu S ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 15 harfli toplam 105 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPPOBOSKİDOZİS

Hippoboskid sineklerin neden olduğu enfestasyon.

KERATOSKLERİTİS

Kornea ve skleranın yangısı.

TARSOMETATARSUS

Kuşlarda bacağın tarsalının distal sırasının, metatarsusun 2, 3, 4 ve. parçaları ile birleşmesinden oluşan kısa düz kemik.

ÖZOFAGOSTOMOZİS

Nodüler solucan hastalığı.

PERPENDİKULARİS

Dikey, düşey.

TROMBİKULİYAZİS

Trombikulozis.

RADYODERMATİTİS

Işınıma maruz kalan deride meydana gelen yangı.

POLİENSEFALİTİS

Beynin gri maddesinin yangısı, poliyoensefalitis, poliyoensefalopati.

FİSALOPTERİOZİS

Physaloptera cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

SKLEROKERATİTİS

Sklera ve korneanın birlikte yangısı.

LARENGOSTENOZİS

Gırtlak daralması.

DERMATOFİBROZİS

Orta yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve melezlerinde görülen, bacaklardan başlayarak tüm vücuda yayılan, deri ve deri altında çok sayıda, 3-4 santimetre çapında, yangısız, sert, olgun fibröz bağ dokudan oluşan düğümcüklerle belirgin, erkek hayvanlarda böbrek adenokarsinomları, dişilerdeyse döl yatağında ve döl yolunda leyomiyomları başta olmak üzere, kanser olgularına bağlı olarak biçimlenen bir çeşit paraaneoplastik sendrom, Alman Kurt köpeklerinin dermatofibrozisi, nodüler dermatofibrozis.

ÜROPİYONEFROZİS

Böbrek pelvisi ve borucukların idrar ve irinle şişmesi.

MONONEGAVİRALES

Paramyxoviridae, Rhabdoviridae ve Filoviridae ailelerinin yer aldığı üst aile veya düzen.

HİPERSEMENTOZİS

Diş sementinin aşırı büyümesi veya kalınlaşması. Kronik diş kökü yangılarında biçimlenir.

ÜRETEROLİTİAZİS

Üreterde idrar taşı oluşumu.

SEROPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve serum toplanması.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

SPLENOHEPATİTİS

Dalak ve karaciğerin yangısı.

PNÖMONOKONİOZİS

Tozu teneffüs etmekten meydana gelen akciğer hastalığı.