Sonu S ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 15 harfli toplam 105 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OESOPHAGODONTUS

Strongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

PNÖMONOKONİOZİS

Tozu teneffüs etmekten meydana gelen akciğer hastalığı.

TOFİPERHİDROZİS

Aşırı yerel terleme.

ENTEROGASTRİTİS

Gastroenteritis.

DAKRİYOADENİTİS

Gözyaşı bezinin yangısı. Göz çukurunun yangısı, sellülitisi, travmalarının yanısıra, sığırların gangrenli nezlesi, kedilerin enfeksiyoz peritonitisi ve köpek gençlik hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve laboratuvar sıçanlarında bir Koronavirüs enfeksiyonunun seyri sırasında görülür.

AKANTAMEBİYOZİS

Acanthamoeba cinsindeki türlerin neden olduğu enfeksiyon. Hastalıkta görülen en yaygın belirtiler granülomatoz amebik ensefalitis ve Acanthamoeba keratitisdir.

FOLİKÜLOGENEZİS

Yumurtalıklardaki primordial foliküllerin gelişme süreci.

KERATOSKLERİTİS

Kornea ve skleranın yangısı.

PNÖMOHEMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve kan bulunması.

RETROFARENGİTİS

Yutak ardı yangısı.

ANTROPOZOONOZİS

İnsandan hayvana geçen hastalığı ifade etmek amacıyla kullanılan terim.

FİSALOPTERİOZİS

Physaloptera cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

ENTEROHEPATİTİS

Karaciğer ve bağırsağın birlikte yangısı. Karabaş hastalığı.

NEKROBASİLLOZİS

Fusobacterium necrophorum toksinlerinin sindirim kanalının birçok bölümünde ve karaciğerde büyük, iyi sınırlanmış, sarımtrak-gri renkte, kuru nekroz alanları oluşturmasıyla belirgin bakteriyel bir hastalık.

AKANTOSEFALOZİS

Başları dikenli solucanlar şubesindeki türlerin omurgalılarda neden olduğu bağırsak enfeksiyonu.

PSYCHOACOUSTİCS

Sesleri ruhsal etkileri açısından inceleyen bilim dalı; ruhsal ses bilimi.

ÖZOFAGOSTOMOZİS

Nodüler solucan hastalığı.

MİYELOSKLEROZİS

Omuriliğin sklerozisi. Kemik iliğinin kemik üremeleri nedeniyle daralması.

LARENGOSTENOZİS

Gırtlak daralması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük