Sonu S ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 15 harfli toplam 105 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SEMİMEMBRANOZUS

Yarı zarsıl.

STAFİLOKOKKOZİS

Kene piyemisi. Kanatlılarda stafilokokkozis.

PNÖMOHEMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve kan bulunması.

HİPPOBOSKİDOZİS

Hippoboskid sineklerin neden olduğu enfestasyon.

SPLENOHEPATİTİS

Dalak ve karaciğerin yangısı.

ACANTHOCEPHALUS

Gövdesi silindiriğe yakın, proboskisi oldukça uzun oval veya silindirik, 6-28 çengel sıralı olup her sırada 4-15 adet çengel bulunan bir Acanthocephala cinsi. Acanthocephala şubesinde bulunan ve kimi türleri balıklarda parazitlenen cins.

AKANTOSEFALOZİS

Başları dikenli solucanlar şubesindeki türlerin omurgalılarda neden olduğu bağırsak enfeksiyonu.

OSTEOKONDİRİTİS

Kemik ve kemik kıkırdağının bir arada gelişen yangısı.

FAEOHİFOMİKOZİS

Kimi pigmentli mantar türlerinin oluşturduğu fırsatçı enfeksiyonların genel adı.

HİPOVİTAMİNOZİS

Vitamin yetmezliği.

ANOPLOSEFALOZİS

Geviş getirenlerde ve tek tırnaklılarda Anoplocephalidae ailesindeki sestodların neden olduğu hastalık.

HİYALOSERÖZİTİS

Seröz zarların yangısı.

ÜRETEROLİTİAZİS

Üreterde idrar taşı oluşumu.

NEFROKALSİNOZİS

Kanda kalsiyum düzeyinin aşırı düzeyde yükselmesi ve adenil siklazın inaktivasyonu sonucu tubulus bazal zarları ve epitelinde başlayan, daha sonra glomerulusları etkileyen böbrek kireçlenmesi, hiperkalsemik böbrek hasarı.

ENTEROGASTRİTİS

Gastroenteritis.

HİDROMENİNGİTİS

Seröz sıvı artışıyla belirgin beyin zarı yangısı.

PİYOPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda irin ve gaz toplanması.

PROMPHORHYNCHUS

Boynu ve proboskisi uzun, hemen hemen silindirik olup 10-14 çengeli bulunan, 12-20 çengel sırasına sahip bir akantosefal cinsi.

DAKRİYOADENİTİS

Gözyaşı bezinin yangısı. Göz çukurunun yangısı, sellülitisi, travmalarının yanısıra, sığırların gangrenli nezlesi, kedilerin enfeksiyoz peritonitisi ve köpek gençlik hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve laboratuvar sıçanlarında bir Koronavirüs enfeksiyonunun seyri sırasında görülür.

OMFALOARTERİTİS

Göbek atardamarlarının yangısı.