Sonu S ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 15 harfli toplam 105 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EPİDERMOFİTOZİS

Dermatofitozis.

HİPPOBOSKİDOZİS

Hippoboskid sineklerin neden olduğu enfestasyon.

POLİENSEFALİTİS

Beynin gri maddesinin yangısı, poliyoensefalitis, poliyoensefalopati.

SEROPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve serum toplanması.

PROTOSTRONGYLUS

Protostrongylidae ailesinde bulunan akciğer kıl kurtlarının bir cinsi.

ANTROPOZOONOZİS

İnsandan hayvana geçen hastalığı ifade etmek amacıyla kullanılan terim.

HİPOVİTAMİNOZİS

Vitamin yetmezliği.

AKANTOSEFALOZİS

Başları dikenli solucanlar şubesindeki türlerin omurgalılarda neden olduğu bağırsak enfeksiyonu.

GASTROHEPATİTİS

Mide ve karaciğerin yangısı.

STAFİLOKOKKOZİS

Kene piyemisi. Kanatlılarda stafilokokkozis.

PERİENSEFALİTİS

Beyin yüzeyinin yangısı.

SPERMİOSİSTİTİS

Seminal vezikülitis.

ERİTROBLASTOZİS

Dolaşan kanda, anormal olarak eritroblastların bulunması. Memelilerde, eritroblastlar çekirdekli olmalarıyla alyuvarlardan ayırt edilir.

PARAMFİSTOMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Paramphistomum cinsi Digenea'ların neden olduğu önemli bir sindirim sistemi enfeksiyonu, amfistomozis. En patojenik türler Paramphistomum microbothrium, P. ichikawai, P. cervi, Cotylophoron cotylophoron, çeşitli Gastrothylax türleri, Fishoederius ve Calicophoron cinsine bağlı türlerdir.

PNÖMOPİYOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava veya gaz ve irin bulunması.

PARAVİTAMİNOZİS

Eksik belirtili vitamin eksikliği.

PAKİPERİTONİTİS

Karın zarı yangısı ve kalınlaşması.

SİTOPLAZMOLİZİS

Sitoplazma erimesi.

AGRANÜLOSİTOZİS

Kandaki granülosit sayısının aşırı derecede azalması veya kaybolması. Kemik iliğinde granülosit akyuvar üretiminin ve kandaki granülositlerin özellikle nötrofil lökositlerin azalması sonucu, vücudun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara duyarlı hâle gelmesiyle birlikte müköz zarlarda, deride, sindirim ve solunum kanalında erozyon ve ülserlerle belirgin, ateşli hastalık tablosu, granülositopeni.

NEFROKALSİNOZİS

Kanda kalsiyum düzeyinin aşırı düzeyde yükselmesi ve adenil siklazın inaktivasyonu sonucu tubulus bazal zarları ve epitelinde başlayan, daha sonra glomerulusları etkileyen böbrek kireçlenmesi, hiperkalsemik böbrek hasarı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük