Sonu S ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 15 harfli toplam 105 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERPENDİKULARİS

Dikey, düşey.

PERİTONSİLLİTİS

Bademciği saran dokunun yangısı.

TROMBİKULİYAZİS

Trombikulozis.

ÖZOFAGOSTOMOZİS

Nodüler solucan hastalığı.

ENDOPERİTONİTİS

Karın zarı yangısı.

ACANTHOCEPHALUS

Gövdesi silindiriğe yakın, proboskisi oldukça uzun oval veya silindirik, 6-28 çengel sıralı olup her sırada 4-15 adet çengel bulunan bir Acanthocephala cinsi. Acanthocephala şubesinde bulunan ve kimi türleri balıklarda parazitlenen cins.

PSYCHOACOUSTİCS

Sesleri ruhsal etkileri açısından inceleyen bilim dalı; ruhsal ses bilimi.

DAKRİYOSİSTİTİS

Gözyaşı kanallarının ve kesesinin yangısı.

EPİDERMOMİKOZİS

Başta Epidermophyton floccosum olmak üzere mantarlara bağlı deri enfeksiyonu. En iyi bilineni atletlerin ayaklarındaki mantar enfeksiyonları olmakla birlikte, enfeksiyonlara köpek, katır ve keçilerde de rastlanır. Dermatomikozis.

NİPPOSTRONGYLUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

AVİANADENOVİRÜS

Kanatlılarda enfeksiyona neden olan Adenovirüsler.

HEPATOSPLENİTİS

Karaciğer ve dalağın yangısı.

KARPOMETAKARPUS

Kuşların kanatlarında bulunan ve üç metakarpus ve bazı karpus kemiklerinin birleşmesiyle oluşan kemik.

ÜROPİYONEFROZİS

Böbrek pelvisi ve borucukların idrar ve irinle şişmesi.

SKLEROKERATİTİS

Sklera ve korneanın birlikte yangısı.

HİPPOBOSKİDOZİS

Hippoboskid sineklerin neden olduğu enfestasyon.

KRANYOSKLEROZİS

Baş kemiklerinin aşırı derecede kalınlaşması ve kireçlenmesi.

SEROPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve serum toplanması.

LYMEBORELİYOZİS

Lyme hastalığı.

SİTOPLAZMOLİZİS

Sitoplazma erimesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük