Sonu S ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 14 harfli toplam 176 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DERMATOFİTOZİS

Deri ve eklentilerinin keratinli tabakalarının patojen dermatofit türü mantarlardan biriyle yüzeysel, çok bulaşıcı ve insanlara da bulaşabilen enfeksiyonu, epidermofitozis, Halk dilinde demregü, dermem. Tanı anamneze, klinik bulgu, deri kazıntılarının ve kılların mikroskobik incelemesine, kılların morötesi ışık altında muayenesine, deri biopsilerine ve mantar kültürlerine dayanır.

KOLİBASİLLOZİS

Memeli ve kanatlılarda Escherchia coli türü bakterilerin neden olduğu yerel, septisemik veya toksemik özellikteki enfeksiyonların genel adı. Bu hastalıklar arasında enterotoksijenik kolibasillozis, enteropatojenik kolibasillozis, domuzlarda ödem hastalığı, Escherchia coli enteritisi, enteroinvaziv Escherchia coli enfeksiyonu ve septisemik kolibasillozis yer alır.

PSÖDOMELANOZİS

Kokuşma lekesi.

HİPOGANGLİOZİS

Myenterik gangliyon hücrelerinin sayıca yetersizliğiyle belirgin yapılış bozukluğu. Genellikle megakolona neden olur.

PSÖDOPARALİZİS

Yalancı felç.

TENDOVAGİNİTİS

Tendo kılıfı yangısı.

HİMENOLEPİOZİS

Hymenolepis cinsi sestodların neden olduğu enfeksiyon. Genellikle kemiricilerde parazitlenen, ancak insanlarda da enfeksiyona neden olabilen ve patojenitesi düşük olan Hymenolepis nana'nın neden olduğu enfeksiyon.

SENSOPARALİZİS

Duyu sinirlerinin felci.

PROKTOSTENOZİS

Anüs veya rektumun darlığı.

PİYELOSİSTİTİS

Böbrek pelvisi ve idrar torbasının birlikte yangısı.

İMMÜNOTOLERANS

İmmünnolojik tolerans.

MİYOSFERÜLOZİS

Lipitlerin yara üzerine sürülmesi veya dokulara enjekte edilmesinden sonra oluşan, deride ve deri altı dokularında oluşan ve eozinofilik sferüller içeren granülomlarla belirgin, dev hücreli bir yabancı cisim reaksiyonu.

PAPİLLOMATOZİS

Çok sayıda papilomun oluşması veya bulunması. Dermis papillalarının deri yüzeyi üzerine çıkıntı yapması, Halk dilinde diken, dilbiti.

KORYORETİNİTİS

Koryoidin ve daha az şiddette olmak üzere onu örten retinanın yangısı. Köpek gençlik hastalığı ve Haemophilus somnus'a ilgili septisemilerde biçimlenir.

ENTEROKOKKOZİS

Kanatlılarda, enterokok türü bakterilerin neden olduğu, septisemi veya eklem, kalp kesesi, kalp kasının nekrozuyla belirgin kronik seyirli hastalık.

HİDROALLANTOİS

Gebelikte allantois sıvısının aşırı artması.

GASTEROFİLOZİS

Atlarda Gasterophilus intestinalis, Gasterophilus haemorrhoidalis, Gasterophilus inermis, Gasterophilus nasalis, Gasterophilus nigricornis, Gasterophilus pecorum gibi Gasterophilus türlerinin larvalarının neden olduğu hastalık.

KONJUNKTİVİTİS

Gözün en dışını ve göz kapaklarının en içini saran müköz zarların yangısı, Halk dilinde gözente. Viral, alerjik, bakteriyel, zehirler, göz kapaklarının tam olarak kapanmaması nedeniyle oluşan göz kuruluğu, vitamin yetersizliği ve epitel displazisinden kaynaklanır.

LİPOFUSKİNOZİS

Yaşlı hayvanlarda, örneğin; E vitamini yönünden yetersiz ve doymamış yağ asitlerinden zengin gıdalarla beslenen köpeklerde, özellikle yüksek metabolizmaya sahip organların hücrelerinde yaşlanma pigmentinin birikimi. Kalp kası hücrelerinde çekirdeğin çevresinde, gangliyon ve karaciğer hücre sitoplazmaları içerisinde gelişigüzel yerleşir.

HEPATOPANKREAS

Salyangozlarda bulunan ve trematodların sporokist evreden serker evresinea geçtiği glanduler organ. Birçok omurgasız hayvanlarda bulunan bir sindirim bezi olup yüksek yapılı hayvanlardaki karaciğer ve pankreasın görevine benzer bir görevi vardır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük