Sonu S ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 14 harfli toplam 176 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MASTİGOPROCTUS

Pedipalpa takımında bulunan akrep cinsi.

ÜRETROSTENOZİS

İdrar yolu daralması.

RADYOREZİSTANS

Radyasyonun biyolojik etkisine karşı dirençli olma.

HEPATOPANKREAS

Salyangozlarda bulunan ve trematodların sporokist evreden serker evresinea geçtiği glanduler organ. Birçok omurgasız hayvanlarda bulunan bir sindirim bezi olup yüksek yapılı hayvanlardaki karaciğer ve pankreasın görevine benzer bir görevi vardır.

HİDROALLANTOİS

Gebelikte allantois sıvısının aşırı artması.

FASİOLOİDİOZİS

Sığır ve öteki otçullarda dev karaciğer kelebeği Fascioloides magna'nın neden olduğu ve karaciğer parenkiminde şiddetli tahribat oluşumuyla belirgin hastalık, Halk dilinde kelebek.

AFLATOKSİKOZİS

İnsan ve hayvanlarda aflatoksinler tarafından oluşturulan mutagenezis, karsiogenezis, teratogenezis, mitozun ve bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla belirgin zehrin metabolitlerinin makromoleküllere, nükleik asitlere ve nükleoproteinlere bağlanması sonucu biçimlenen akut veya genellikle kronik seyirli zehirlenme.

LARENGOFARENKS

Yutağın gırtlakla ilişkili, epitel katmanı çok katlı yassı ve epitel altı gevşek bağ dokudan oluşan bölümü.

GASTROKNEMİYUS

Baldır ikiz kası, karınlı baldır kası.

ŞEYLETİELLOZİS

Cheyletiella cinsi akarların genellikle köpek, kedi ve tavşanlarda ara sıra insanlarda oluşturduğu, kaşıntılı deri yangısıyla belirgin enfestasyon.

MORTİERELLOZİS

Sığırlarda nekrotik pnömoni ve yavru atmayla belirgin akut seyirli Mortierella wolfii'nin oluşturduğu mantar hastalığı. Yavru atma veya doğumdan sonra, enfekte ineklerde akut fibrinli-nekrotik pnömoni görülebilir.

TENDOVAGİNİTİS

Tendo kılıfı yangısı.

LONGİTUDİNALİS

Uzunlamasına, boyuna olan.

OMFALOFLEBİTİS

Göbek toplardamarının yangısı. Göbek kordonunu enfeksiyonu sonucu gelişir. Septisemiye, irinli eklem yangısına, karaciğer ve göbek apselerine ve karaciğerde tromboflebitise yol açar.

PAPİLLOMATOZİS

Çok sayıda papilomun oluşması veya bulunması. Dermis papillalarının deri yüzeyi üzerine çıkıntı yapması, Halk dilinde diken, dilbiti.

FLEBOTOMİDOZİS

Tatarcık sineklerin neden olduğu hastalıklar.

PROKTOSTENOZİS

Anüs veya rektumun darlığı.

CHONDRİCHTHYES

Kıkırdaklı balıklar.

PERİURETERİTİS

Üreteri saran dokuların yangısı.

DERMATOBİYOZİS

Dermatobia cinsi sinek larvalarının neden olduğu enfestasyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük