Sonu S ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 14 harfli toplam 176 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİURETERİTİS

Üreteri saran dokuların yangısı.

GENİOHİYOİDEUS

Alt çenede dil kemiğine gelen (kas).

RİNOSPORİDOZİS

İnsan, at, sığır, köpek, ördek ve kedilerde; burunda genellikle tek taraflı, pembe renkli, 2-3 santimetre çapında ve saplı polipler veya karnabahar görünümlü düğümcüklerle belirgin, Rhinosporidium seeberi'ye bağlı mantar hastalığı.

PSÖDOSKLEROZİS

Wilson hastalığı.

FASİOLOİDİOZİS

Sığır ve öteki otçullarda dev karaciğer kelebeği Fascioloides magna'nın neden olduğu ve karaciğer parenkiminde şiddetli tahribat oluşumuyla belirgin hastalık, Halk dilinde kelebek.

MEDİYASTİNİTİS

Mediyastinum yangısı.

PROTEOCEPHALUS

Proserkoitleri krustaselerin hemasolünde, pleroserkoitleri küçük balıklarda, olgunları tatlı su balıklarında bulunan, boyun bölgesine sahip ve vücudu segmentsiz bir sestot cinsi.

PSÖDOPARALİZİS

Yalancı felç.

PSÖDOMELANOZİS

Kokuşma lekesi.

NAZOFARENGİTİS

Yutağın yumuşak damak üstünde kalan bölümünün yangısı.

CARYOPHYLLAEUS

Vücudu segmentsiz, ön kısmı genişlemiş, katlanmış veya kıvrılmış olup bothria veya çekmeni olmayan bir sestot cinsi.

GNATHOSTOMOZİS

İnsanlarda ve hayvanlarda Gnathostoma spinigerum adlı nematod türünün neden olduğu, parazitin larvalarıyla enfekte balık, amfibiya, sürüngen ve kuş gibi enfekte ara konakların etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi suretiyle bulaşan, yoğun bir eozinofili ve iç organ larva göçüne neden olan, larvaların derin dokulara ulaşmasıyla apselerin, merkezi sinir sistemine ulaşmasıyla da eozinofilik miyeloensefalitisin görüldüğü enfeksiyon.

PERİKOLANJİTİS

Safra kanalları çevresindeki yangı.

PLATHELMİNTHES

Yassı kurtlar.

DİVERTİKÜLOZİS

Çok sayıda kör kesenin bulunması. Özellikle bağırsaklarda görülür.

RAİLLİETİNOZİS

Raillietina cinsi sestodların neden olduğu hastalık.

KONJUNKTİVİTİS

Gözün en dışını ve göz kapaklarının en içini saran müköz zarların yangısı, Halk dilinde gözente. Viral, alerjik, bakteriyel, zehirler, göz kapaklarının tam olarak kapanmaması nedeniyle oluşan göz kuruluğu, vitamin yetersizliği ve epitel displazisinden kaynaklanır.

EMBRİYOGENEZİS

Embriyoda organogenezis ve farklılaşmanın biçimlendiği dönem. Bu dönemde embriyo döl yatağına implante olur.

BLEFAROFİMOZİS

Göz kapaklarının serbest kenarlarının bir bölümünün yapışmalarına ilişkin göz kapağı aralığının daralması.

KORODİDASKALOS

Antik Yunan tiyatrosunda koro eğitmeni. Bu aynı zamanda o dönemin tiyatrosunda ozanlara verilen sandı. Ozanlar kendi şiirlerini güzel söylemesi için koroyu çalıştırırlardı.