Sonu S ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 14 harfli toplam 176 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRİTRİCHOMONAS

Kimi sınıflandırma sistemlerinde üç adet ön kamçıya sahip Trichomonas türlerine verilen ad.

KORYOALLANTOİS

Koryon ve allantoisin birleşmesinden oluşan, mezodermle ilişkili damarlar aracılığıyla gaz değişimini sağlayan ekstraembriyonik yapı, allantokoryon. Bu yapı kuş ve sürüngenlerde yumurta kabuğuyla bitişiktir. Memelilerde ise bu yapı plasentayı oluşturur.

OTOENSEFALİTİS

Orta kulak yangısının ilerlemesiyle oluşan beyin yangısı.

TİROTOKSİKOZİS

Tiroit bezinden aşırı hormon salgılanması sonucu meydana gelen kimi patolojik değişimlerle belirgin durum.

MİKOTOKSİKOZİS

Penicillum, Aspergillus ve Fusarium türü mantar toksinlerinin yemlerle alınması sonucu oluşan zehirlenme.

VULVOVAJİNİTİS

Vulva ve vajinanın yangısı. Önemli bir kısırlık nedenidir.

MİKODERMATİTİS

Mikotik deri yangısı.

KOLİBASİLLOZİS

Memeli ve kanatlılarda Escherchia coli türü bakterilerin neden olduğu yerel, septisemik veya toksemik özellikteki enfeksiyonların genel adı. Bu hastalıklar arasında enterotoksijenik kolibasillozis, enteropatojenik kolibasillozis, domuzlarda ödem hastalığı, Escherchia coli enteritisi, enteroinvaziv Escherchia coli enfeksiyonu ve septisemik kolibasillozis yer alır.

CHONDRİCHTHYES

Kıkırdaklı balıklar.

SCOPULARİOPSİS

Gıdalarda, beyaz, kahverengi, sarımtırak, gri-kahverengi veya siyah renkli koloni oluşturan küf cinsi.

SİYALOADENİTİS

Tükürük bezi yangısı.

PSÖDOMELANOZİS

Kokuşma lekesi.

OSTERTAGİYOZİS

Özellikle sığır ve koyunlar başta olmak üzere otçullarda Ostertagia cinsi mide solucanlarının neden olduğu, Dünya genelinde sıcak iklim bölgelerinde otlayan sığır ve koyunlarda görülen paraziter hastalık. Sığırlardaki Ostertagia ostertagi ve koyun ve keçilerde Ostertagia (Teledorsagia) circumcincta en önemli türlerdir. İlgili türler ve cinsler sığırlarda Ostertagia leptospicularis, Skrjabinagia lyrata, koyun ve keçilerde Ostertagia trifurcata, Teladorsagia davtiani ve Marshallagia marshalli'dir.

SERODİYAGNOZİS

Serum tepkileriyle hastalık tanısı koyma.

ENDOMETRİYOZİS

Döl yatağı endometiyumuna veya stroma elemanlarına, döl yatağı dışındaki karın boşluğunun diğer doku veya organlarda rastlanması. En sık miyometriyumda ve yumurtalıklarda görülür.

KERATOSENTEZİS

Kornea veya limbustan camera anterior bulbi'ye iğneyle girerek sıvı alma.

ŞEYLETİELLOZİS

Cheyletiella cinsi akarların genellikle köpek, kedi ve tavşanlarda ara sıra insanlarda oluşturduğu, kaşıntılı deri yangısıyla belirgin enfestasyon.

GASTEROFİLOZİS

Atlarda Gasterophilus intestinalis, Gasterophilus haemorrhoidalis, Gasterophilus inermis, Gasterophilus nasalis, Gasterophilus nigricornis, Gasterophilus pecorum gibi Gasterophilus türlerinin larvalarının neden olduğu hastalık.

BAKTERİYOLİZİS

Bakterinin hücre bütünlüğünün bozulup hücre içeriğinin dağılarak serbest kalması eriyip parçalanması, bakteriyoliz.

TOKSOPLAZMOZİS

Toxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük