Sonu S ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 14 harfli toplam 176 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PSÖDOMELANOZİS

Kokuşma lekesi.

ŞEYLETİELLOZİS

Cheyletiella cinsi akarların genellikle köpek, kedi ve tavşanlarda ara sıra insanlarda oluşturduğu, kaşıntılı deri yangısıyla belirgin enfestasyon.

PROKTOSTENOZİS

Anüs veya rektumun darlığı.

PİYODERMATİTİS

Piyoderma.

EUSTRONGYLİDES

Balıkların vücut boşluğuyla kaslarında kistleşen kırmızı renkli bir nematot cinsi.

TOKSASKARİOZİS

Toxascaris cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

SİYALOSTENOZİS

Salya kanalı stenozu.

MİYOSFERÜLOZİS

Lipitlerin yara üzerine sürülmesi veya dokulara enjekte edilmesinden sonra oluşan, deride ve deri altı dokularında oluşan ve eozinofilik sferüller içeren granülomlarla belirgin, dev hücreli bir yabancı cisim reaksiyonu.

BAKTERİYOLİZİS

Bakterinin hücre bütünlüğünün bozulup hücre içeriğinin dağılarak serbest kalması eriyip parçalanması, bakteriyoliz.

KOLANJİYOLİTİS

Karaciğer içindeki safra kanalları yangısı.

OSTERTAGİYOZİS

Özellikle sığır ve koyunlar başta olmak üzere otçullarda Ostertagia cinsi mide solucanlarının neden olduğu, Dünya genelinde sıcak iklim bölgelerinde otlayan sığır ve koyunlarda görülen paraziter hastalık. Sığırlardaki Ostertagia ostertagi ve koyun ve keçilerde Ostertagia (Teledorsagia) circumcincta en önemli türlerdir. İlgili türler ve cinsler sığırlarda Ostertagia leptospicularis, Skrjabinagia lyrata, koyun ve keçilerde Ostertagia trifurcata, Teladorsagia davtiani ve Marshallagia marshalli'dir.

HEPATOLİTYAZİS

Karaciğerde ve safra kesesinde taş oluşumu.

SCOPULARİOPSİS

Gıdalarda, beyaz, kahverengi, sarımtırak, gri-kahverengi veya siyah renkli koloni oluşturan küf cinsi.

PERİMENİNGİTİS

Pakimeningitis.

LARENGOFARENKS

Yutağın gırtlakla ilişkili, epitel katmanı çok katlı yassı ve epitel altı gevşek bağ dokudan oluşan bölümü.

LİPOFUSKİNOZİS

Yaşlı hayvanlarda, örneğin; E vitamini yönünden yetersiz ve doymamış yağ asitlerinden zengin gıdalarla beslenen köpeklerde, özellikle yüksek metabolizmaya sahip organların hücrelerinde yaşlanma pigmentinin birikimi. Kalp kası hücrelerinde çekirdeğin çevresinde, gangliyon ve karaciğer hücre sitoplazmaları içerisinde gelişigüzel yerleşir.

GONGİLONEMOZİS

Gongylonema cinsinde bulunan türlerin oluşturduğu sindirim sistemi spirurozisi.

HERMAFRODİSMUS

İki cinslilik.

HEMOKROMATOZİS

Vücutta fazla miktarda demir emilimi sonucu oluşan ve dokularda hemosiderin benzeri bir pigmentin aşırı derecede birikimiyle belirgin, ender rastlanan bir metabolizma hastalığı, aşırı demir yükü hastalığı.

AKONDROGENEZİS

Ayak ve bacak kemiklerinin, kemik ve kıkırdaklardaki bozukluklar nedeniyle, aşırı derecede kısalmasıyla belirgin bir yapılış bozukluğu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük