Sonu S ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 13 harfli toplam 202 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PLÖROSENTEZİS

Plörasentez.

GASTROİLEİTİS

Mide ve kıvrım bağırsağın yangısı.

SİYALADENİTİS

Tükürük bezi yangısı.

KETOZASİDOZİS

Keton cisimciklerinin kanda birikimi sonucu oluşan kanın asidik karakter kazanması.

POLİARTERİTİS

Vücudun çeşitli bölgelerindeki atardamar duvarında yangısal ve dejeneratif değişimlerle belirgin bozukluk.

PERİKOLONİTİS

Perikolitis.

KRİPTOKOKOZİS

Cryptococcus neoformans tarafından, öncelikle kedilerde olmak üzere birçok hayvan türünde oluşturulan, subakut veya kronik seyirli, akciğer, burun, deri ve merkezi sinir sisteminde granülomlarla belirgin bulaşıcı olmayan bir mantar enfeksiyonu.

HİDROSALPİNKS

Yumurta kanallarının yer yer tıkanması ve tıkanan bu aralıklarda sıvı birikmesi sonucu segmental bir görünüm alması.

KONDROMATOZİS

Vücutta çok sayıda kondrom oluşması.

ANİZOKARYOZİS

Çekirdek eşitsizliği.

NEMATODİROZİS

Geviş getiren hayvanlarda Nematodirus cinsinde bulunan türlerin neden olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu. En önemli türlerden olan N. helvetianus sığırları, N. spathiger ve N. filicollis koyun, keçi ve sığırları, N. battus ise özellikle koyunları enfekte eder. Hastalığa neden olan türler koyunlarda N. battus ve buzağılarda N. helvetianus'tur.

PERİOOFORİTİS

Periovaritis.

POLİYOMAVİRÜS

Papovaviridea ailesinde yer alan kemirgenlerde tümör oluşturan DNA virüsleri.

BRONŞADENİTİS

Bronş bezlerinin yangısı.

GASTEROPHİLUS

Oestridae ailesinde bulunan, erişkinleri beslenmeyen ve konak üzerine yumurtladıktan sonra ölen, yumurtadan çıkan larvaları konağın derisinden iç organlarına doğru göç eden sinek cinsi, Gastrophilus, Halk dilinde akça kurt.

TROMBOGENEZİS

Pıhtı oluşumu.

TELEKONFERANS

Ses ve görüntünün uzağa iletilmesi yoluyla katılanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri elektronik konferans türü.

AİRSAKKULİTİS

Hava kesesi yangısı.

BAYLİSASCARİS

Ascaridae ailesinde bulunan nematod cinsi.

ENDOGASTRİTİS

Mide mukozasının yangısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük