Sonu S ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 13 harfli toplam 202 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİYALADENİTİS

Tükürük bezi yangısı.

KRİPTOKOKOZİS

Cryptococcus neoformans tarafından, öncelikle kedilerde olmak üzere birçok hayvan türünde oluşturulan, subakut veya kronik seyirli, akciğer, burun, deri ve merkezi sinir sisteminde granülomlarla belirgin bulaşıcı olmayan bir mantar enfeksiyonu.

KİNETONUKLEUS

Trypanosoma denilen bir cins kamçılının kinetoplâstının merkezi kısmında uzunluğuna yer alan ve DNA dan yapılmış disk veya çubuk şeklindeki yapı.

HAEMAPHYSALİS

Ixodidae ailesinde 150'den fazla türe sahip, Babesia türlerinin vektörü olan kene cinsi.

KAPİLLARİOZİS

İnsan ve hayvanlarda Capillaria cinsinde bulunan nematod türlerinin neden olduğu enfeksiyon.

HİPERAPOLİZİS

Sestodlarda halkaların olgunlaşmadan ve yumurtalar oluşmadan önce atılması.

HAMMONDİYOZİS

Neosporozis.

PARACHORDODES

Nematomorpha sınfında bulunan, Fransa ve İtalya'da Parachordodes pustilosus, P. tolosanus ve P. violaceus türlerinin insanlarda enfeksiyona neden olduğu bildirilen helmint cinsi.

EPİDERMOLİZİS

Epidermisin gevşekliği nedeniyle hafif bir basınç veya travmayı takiben deride içi sıvı dolu kabarcıkların veya kabartıların oluşması.

POLİSİNUZİTİS

Çeşitli sinüslarin yangısı.

SARKOKİSTOZİS

Sarcocystis cinsi protozoonların neden olduğu, insanlarda genellikle belirtisiz, belirtilerle seyreden vakalarda ise miyozitisin veya miyokarditisin eşlik ettiği, kas kistlerinin ve bağırsak lezyonlarının görüldüğü, insanlara genellikle sporokistlerle kontamine etlerin çiğ veya az pişmiş olarak yemesi suretiyle veya enfekte hayvan dışkısında bulunan sporokistleri ağız yoluyla almak suretiyle bulaşan, sığır ve diğer hayvanlarda ağır enfeksiyonlarda iştahsızlık, zayıflama, sinirlilik, ateş, topallık, hipersalivasyon, anemi ve yavru atma gibi semptomların görüldüğü hastalık, sarkosporidiyozis.

KOMMİSSURALİS

Bağlanma yerine ait, bağlanma yeriyle ilgili olan.

NAZOSİNÜZİTİS

Burun ve sinüslerin yangısı.

TELEKONFERANS

Ses ve görüntünün uzağa iletilmesi yoluyla katılanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri elektronik konferans türü.

ELAOFORİYAZİS

Elaoforozis.

KSANTOMATOZİS

Başta Ayrshire inekleri olmak üzere sığırlarda, böbrek üstü bezi medullasında, böbreğin distal tubuluslarında, iskelet ve kalp kasında sarı-kahveden bronz renge değişen, varlığı hayvanın sağlığı için zararlı olmayan, fagolizozomlardan salınan indirgenmiş lipitlerden oluşan ve yaşlılık pigmentinden ayırt edilemeyen bir pigmentin birikimi.

DÜZMEDİPTEROS

(Mimarlık) Yanyüzlerinde dipteroslardaki gibi iki sıra değil, tek sıra sütun bulunan Yunan tapınağı. a. bk. dipteros.

HELMİNTEMEZİS

Solucan kusma.

TRANSVERSALİS

Enine olana ait olan.

ECHİNOCHASMUS

Echinostomatidae ailesinde bulunan bağırsaklarda parazitlenen trematod cinsi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük