Sonu S ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 13 harfli toplam 202 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MECİSTOCİRRUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

NÖROMİYELİTİS

Sinir ve omurilik yangısı.

BLASTOMİKOZİS

Nehir veya göl kıyılarındaki kumlu ve asitli topraklarda bulunan Blastomyces dermatitidis'in neden olduğu, akciğer veya deride yerel veya birçok organ ve dokuda sistemik piyogranülomların oluşumuyla belirgin, özellikle iri cüsselli erkek köpeklerde, daha az olarak da kedi, at ve diğer türlerde görülen mantar hastalığı.

NAZOSİNÜZİTİS

Burun ve sinüslerin yangısı.

PERİSİNUSİTİS

Sinüsü saran dokuların yangısı.

PENTASTOMOZİS

Pentastomidlerin neden olduğu enfestasyon. Erişkinleri köpeklerde ve öteki etçillerde veya büyük yılanlarda bulunan birkaç pentastoma cinsinin (Linguatula, Armillifer, Porocephalus) nimflerinin insanlarda oluşturduğu enfeksiyon. Enfeksiyon parazit yumurtalarıyla bulaşık gıdalarla ve iyi pişmemiş yılan etinin yenmesi sonucunda bulaşmaktadır.

KARBUNKÜLOZİS

Çok sayıda karbunkül oluşması hâli.

NEOSTRONGYLUS

Protostrongylidae ailesinde bulunan, kimi türleri koyun ve keçilerin akciğerlerinde parazitlenen akciğer kıl kurdu cinsi.

KERATOMİKOZİS

Mikotik kornea yangısı.

BRONŞADENİTİS

Bronş bezlerinin yangısı.

TRİKUSPİDALİS

Üçlü kapakçık, üç uçla donanmış, üç parçalı.

KETOZASİDOZİS

Keton cisimciklerinin kanda birikimi sonucu oluşan kanın asidik karakter kazanması.

PANOFTALMİTİS

Sklera dâhil gözün bütün tabakalarının yangısı.

NEFROLİTİAZİS

Böbrek taşlarının neden olduğu hastalık.

PARAKERATOZİS

Hiperkeratozis.

HEMOSİDEROZİS

Dokularda yerel veya genel olarak hemosiderin pigmentinin birikimi.

POROSEFALOZİS

Porocephalida takımında bulunan eklem bacaklıların neden olduğu enfeksiyon.

POLİSİNUZİTİS

Çeşitli sinüslarin yangısı.

KRİPTOKOKOZİS

Cryptococcus neoformans tarafından, öncelikle kedilerde olmak üzere birçok hayvan türünde oluşturulan, subakut veya kronik seyirli, akciğer, burun, deri ve merkezi sinir sisteminde granülomlarla belirgin bulaşıcı olmayan bir mantar enfeksiyonu.

PLATHELMİNTES

Yassı solucanlar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük