Sonu S ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 12 harfli toplam 281 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RAHLEİTEDRİS

Birinin bilgisi ve görgüsü altında alınan eğitim.

GERMİNATİVUS

Tomurcuklanan.

PANNİKULİTİS

Deri altı veya iç organlarda yağ dokusunun yangısı. Enfeksiyöz etkenler, yabancı cisimler, E vitamini yetersizliği, fiziksel darbe, pankreas hastalıkları, damar yangısı ve lupus eritematozus'a bağlı olarak biçimlenir.

PERİNEFRİTİS

Böbrek zarı yangısı.

LENTİKULARİS

Mercek veya mercimeğe ait olan.

TERMOJENEZİS

Organizmaların ısı oluşumu.

HEMİHİDROZİS

Vücudun bir tarafının terlemesi.

HİDROSEFALUS

Beyinde su toplanması. Beyinde ventriküler sistemde, subaraknoidal boşlukta veya her iki boşluk sisteminde, doğuştan veya kazanılmış nedenlerle anormal miktarda sıvı birikimi. Oluşumunda en ön sebep beyin-omurilik akışını engelleyen tıkanmaya sebep olucu deformitelerdir.

KOKSİDİYOZİS

İnsanlarda koksidiyan protozoonlar olan Isospora hominis veya I. belli'nin neden olduğu, genellikle asemptomatik seyirli, çoğunlukla dışkı örneklerinin incelenmesi esnasında ortaya çıkan, seyrek olarak bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde şiddetli, sulu müköz bir ishale neden olan enfeksiyon. Sığır, koyun, tavşan, domuz, köpek, kedi gibi memelilerde koksidiyan protozoon olan Cystoisospora, Eimeria, Hepatozoon, Isospora ve Tyzzeria cinslerinin neden olduğu, özellikle genç hayvanları etkileyen, bağırsak mukozasında yıkımlanma ishal, bağırsakta kanama, zayıflama ve bazen ölümcül bir dizanteriyle seyreden hastalık, eimeriyozis.

KLAMİDİYOZİS

Klamidya enfeksiyonu.

PANSTEATİTİS

Sarı yağ hastalığı.

MEZENTERİTİS

Bağırsak askısının yangısı.

PERİOVARİTİS

Yumurtalık etrafındaki dokuların yangısı, periooforitis.

MİKROTÜBÜLÜS

Mikrotüpçük.

MONİLİFORMİS

Sıçan, fare, hamster, kedi ve köpeklerde parazitlenen Acanthocephala şubesindeki bir yuvarlak solucan cinsi.

ŞİSTOSOMOZİS

Schistosoma cinsi trematodların neden olduğu enfeksiyon, bilharziyozis, bilhariyazis.

STREPTOMİÇES

Mantar benzeri, aerob parçalı olmayan aeriyal hif oluşturan ve toprakta bulunan bakteri cinsi.

FURUNKULOZİS

Aynı anda çok sayıda furunkulün oluşması. Birkaç aylık bir süreçte birbiri ardı sıra çok sayıda furunkul oluşması.

HEPATOPTOZİS

Karaciğerin karın boşluğunda normale göre daha aşağıda yer alması.

HİYALOİDİTİS

Hiyalitis.