Sonu S ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 12 harfli toplam 281 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YERSİNİYOZİS

Psödotuberküloz.

FASCİOLOİDES

Fasciolidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

LEPTOMENİNKS

Beyin zarlarından örümcek ağına benzeyen ince zar olan araknoideayla piamaterin ikisine birden verilen ad.

SESTODİYAZİS

Sestod enfeksiyonu.

TRANSMİTTANS

Geçirgenlik.

GALAKTOFORUS

Süt sevk eden, süt taşıyan.

PANNİKULİTİS

Deri altı veya iç organlarda yağ dokusunun yangısı. Enfeksiyöz etkenler, yabancı cisimler, E vitamini yetersizliği, fiziksel darbe, pankreas hastalıkları, damar yangısı ve lupus eritematozus'a bağlı olarak biçimlenir.

GASTROTAKSİS

Gastroraji.

KERATOİRİTİS

Kornea ve irisin birlikte yangısı.

APERİSTALZİS

Peristaltik hareketlerin durması, kesilmesi.

DİSSEMİNATUS

Ekili, serpili.

İNTESTİNALİS

Bağırsağa ait, bağırsakla ilgili olan, intestinal.

SARKOMATOZİS

Vücudun çeşitli bölgelerinde çok sayıda sarkom oluşmasıyla belirgin durum.

HİPOHİDROZİS

Ter salgısının anormal biçimde azalması, terleyememe, hipoidrozis.

MEGAÖZOFAGUS

Yemek borusu kaslarında tonus kaybı, yumuşama veya gevşeme nedeniyle yemek borusunun tümünde oluşan genişleme. Great Dane, Alman çoban köpeği, İrlanda setter ırkı köpeklerde ve Siyam kedilerinde genellikle kalıtsal nedenlerle veya miyasteni gravis gibi nöromüsküler sistemik hastalıkların seyri sırasında kazanılmış nedenlerle biçimlenir, megalo-özofagus.

TERMONÖROZİS

Sinir menşeli vücut sıcaklığının yükselmesi.

ORTOZOONOZİS

İnsan ve hayvanlara kuşlardan bulaşan hastalıkların genel adı.

MAKROSİTOZİS

Kanda makrositlerin bulunması. Minyatür kaniş köpeklerinde aneminin bir bulgusu olarak değerlendirilmemelidir, makrositemi, megalositozis.

SFİNKTERİTİS

Sfinkter yangısı.

MAMMOGENEZİS

Memenin pubertada ve gebelikte büyüyüp gelişerek süt sekresyonuna hazır hâle gelmesi süreci.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük