Sonu S ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 12 harfli toplam 281 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAKTERİYOZİS

Herhangi bir bakteriyel hastalık.

BRONŞEKTAZİS

Bronşektazi.

PERİREKTİTİS

Periproktitis.

NOKARDİYOZİS

Nocardia cinsi bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon. Deri nokardiyozisi. Sistemik nokardiyozis. Sığırların farsi hastalığı.

PTERİGOİDEUS

Kanada ait, kanatla ilgili olan.

HİPOSPADİYAS

Erkeklerde, üretranın glans penisin ucu yerine, penisin alt yüzünden dışarıya açılması.

HİPEROSTOZİS

Kemik dokusunun aşırı büyümesi veya gelişmesi.

PSÖDOPAREZİS

Yalancı felç.

GASTROPHİLUS

Gasterophilus.

KRİPTONİSKUS

Epicaridea isopod alt sınıfında, mikroniskus evresinden sonra gelişen ve son konağa tutunan, serbest yüzen larva.

EPİSKLERİTİS

Skleranın dış tabakalarının ve ona komşu dokuların yangısı.

ÜROLİTİYAZİS

İdrar yollarının herhangi bir bölümünde taş oluşması veya taş bulunması. Tıkanmaya sebep olan taşlar erkek hayvanlarda hızlı seyirli pyelonefritisin gelişmesinden sonra böbrek dokusunun yırtılmasına sebep olabilir.

KARSİNOLİZİS

Kanser hücrelerinin röntgen ışınları, ilaç gibi etkenlerle tahrip edilmesi, yok edilmesi.

FURUNKULOZİS

Aynı anda çok sayıda furunkulün oluşması. Birkaç aylık bir süreçte birbiri ardı sıra çok sayıda furunkul oluşması.

PEDİCULOİDES

Pyemotes cinsinin eski adı.

GALAKTOFORUS

Süt sevk eden, süt taşıyan.

OTOFLORESANS

Dokularda normal olarak bulunan maddelerin oluşturduğu floresan.

HEPATOCYSTİS

Sporozoea alt sınıfında, Haemosporina alt takımında bulunan Eski Dünya maymunları, meyve yarasaları ve yer sincaplarının karaciğer hücresi ve alyuvarlarında parazitlenen koksidiyan protozoon cinsi.

MEZOMETRİTİS

Döl yatağının asıcı ligamentlerinin yangısı.

PERİDENTİTİS

Periodontitis.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük