Sonu S ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 12 harfli toplam 281 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HEPATOCYSTİS

Sporozoea alt sınıfında, Haemosporina alt takımında bulunan Eski Dünya maymunları, meyve yarasaları ve yer sincaplarının karaciğer hücresi ve alyuvarlarında parazitlenen koksidiyan protozoon cinsi.

STRONGİLOZİS

Atlarda ve diğer tek tırnaklılarda Strongylus cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

LAKTOGENEZİS

Meme bezinin süt sekresyonuna hazırlanma ve süt salgısının başlaması süreci.

TİROKARDİTİS

Hipertiroidizme bağlı kalp hastalığı.

ŞİPLANKNİKUS

İç organlara ait, iç organla ilişkili.

MİKROFTALMUS

Bir veya iki gözün tüm ölçülerinin küçük veya yetersiz biçimlenmesi, mikroftalmi. Çoğunlukla başka göz anomalileriyle birlikte görülür.

ATEROEMBOLUS

Kolesterol veya esterlerinden veya atheromatöz plaklardan kopan parçalardan oluşan, kan dolaşımına karışan tıkaç.

PARANTHROPUS

Sonradan Australopithecus robustus olarak adlandırılan Güney Afrika'da bulunmuş bir hominid fosili.

PODOARTRİTİS

Karpal ve tarsal eklemlerden aşağıdaki eklemlerde görülen artritis.

PERİREKTİTİS

Periproktitis.

EPİGASTRİKUS

Epigastriyumla ilgili olan.

HİPEROSTOZİS

Kemik dokusunun aşırı büyümesi veya gelişmesi.

TÜBERKÜLOZİS

Tüberküloz.

MAKROFTALMUS

Göz kürelerinin normalden büyük olması.

NAGLERİYOZİS

İnsanlarda özellikle sıcak göllerde ve yüzme havuzlarında yaşayan Naegleria fowleri adlı serbest yaşamlı bir amip türünün neden olduğu enfeksiyon.

LEPTOSEFALUS

Gelişmeleri 1-3 yıl süren, lateral olarak yassılaşmış, saydam ve çok az pigmentli olan yılan balığı larvası. Bazı balık gruplarında yaprak benzeri veya saydam şerit benzeri olan larvalar.

GYRODACTYLUS

Yaşamlarını bir konakçıda tamamlayan, 5 mm büyüklüğe kadar olabilen, genel olarak genç evereleri olgun formlarına benzeyen bir trematot cinsi. Akvaryum balıklarının derisinde ve solungaçlarında yerleşen, enfekte hayvanlarda hiperaktivite ve öldürücü olabilen solunum yetmezliğine neden olan trematod cinsi.

PERİSİSTİTİS

İdrar torbasının çevresindeki bağ dokunun yangısı.

BRONŞEKTAZİS

Bronşektazi.

AKSONOTMEZİS

Aksonlarda meydana gelen hasar nedeniyle ortaya çıkan çevresel dejenerasyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük