Sonu S ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 12 harfli toplam 281 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİCTYOCAULUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan at, koyun, keçi, geyik ve sığırların trake, bronş ve broşiyollerinde parazitlenen akciğer kıl kurdu cinsi.

LEPTOSEFALUS

Gelişmeleri 1-3 yıl süren, lateral olarak yassılaşmış, saydam ve çok az pigmentli olan yılan balığı larvası. Bazı balık gruplarında yaprak benzeri veya saydam şerit benzeri olan larvalar.

TROMBOKLAZİS

Pıhtının erimesi.

MONİEZİYOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Moniezia cinsi sestodların neden olduğu enfeksiyon.

KANDİDİYAZİS

Başta Candida albicans olmak üzere, Candida türlerine bağlı olarak oluşan, tay, domuz, tavuk, buzağı, kedi ve köpeklerde keratinli epitelin ve mukozanın yüzeysel ve hafif seyirli mantar hastalığı, kandidiozis, monilyazis, soor.

HİSTOMONOZİS

Karabaş hastalığı.

PİYOSALPİNKS

Yumurta yollarında irinli bir eksudatın birikmesi. Yumurta yollarında tıkanmaya neden olur.

PERİPLÖRİTİS

Göğüs zarını saran dokunun yangısı.

GERMİNATİVUS

Tomurcuklanan.

HAEMATOPİNUS

Anoplura takımında bulunan kan emen bit cinsi.

OPİSTORŞOZİS

Opisthorchis cinsi digenetik trematod türlerinin metaserlerlerini taşıyan balıkların çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda oluşan, safra kanallarında ve bu kanalları çevreleyen karaciğer dokusunda hasara, nekroz ve yağ dejenerasyonu olan karaciğer bölgelerinde sirozun oluştuğu enfeksiyon.

PRESBİAKUZİS

Yaşlılık sağırlığı.

REKTOKOLİTİS

Rektum ve kalın bağırsağın yangısı.

ENDOMETRİTİS

Döl yatağının endometriyum katının yangısı. Daha çok ineklerde görülür ve yüzey epitel tabakasında dökülme ve hafif hücre infiltrasyonuyla belirgindir. Klinik muayene ve histopatolojik bulgulara göre endometritis hafif, orta ve şiddetli veya I, II, III. derece ve piyometra olarak derecelendirilir.

MANDİBULARİS

Alt çeneye ait olan.

KOLESİSTOZİS

Safra kesesinde oluşan yangıyla ilgili olmayan herhangi bir patolojik değişim.

HİPERPOLİZİS

Sestodlarda halkaların olgunlaşmadan kopması ve bağırsak lümeninde belirli bir süre kalıp olgunlaştıktan sonra atılması durumu.

MULTİEFFECTS

Bir çok efekt devresini ve bunları yönetmeye olanak tanıyan pedalları bünyesinde barındıran cihaz.

RİKETSİYAZİS

Riketsiyozis.

MANNOSİDOZİS

Mannosidaz enzimin yetersizliği veya etkisiz olması nedeniyle mannozdan zengin maddelerin lizozomlarda birikmesiyle belirgin kalıtsal lizozomal depo hastalığı. Klinik olarak gelişme geriliği, şiddetli ataksi ve davranış değişiklikleri görülür, mannosidaz yetersizliği. Alfa-mannosidozis. Beta-mannosidozis.