Sonu S ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 11 harfli toplam 308 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SPONGİYOZUS

Süngersi, sünger gibi.

SCENEDESMUS

Yassı plaka biçiminde, iki, dört veya sekiz tane ince uzun paralel hücrelere sahip bir yeşil alg cinsi.

ELAOFOROZİS

Tabanus ve Hybomitra türü at sinekleriyle taşınan, Elaeophora schneideri adlı nematod türünün mikrofilerlerinin geyik ve koyunların yüz ve göz atardamarlarında oluşturduğu, tromboz, deri, burun, ağız ve konjunktiva yangısıyla belirgin enfeksiyonu, elaoforiyazis, filaryal dermatitisi.

DİGESTORYUS

Sindirimle ilgili olan.

ÖZOFAGİSMUS

Yemek borusu spazmı.

LUMBRİKALİS

Solucan gibi.

SAKSİFORMİS

Kese biçiminde olan.

PARAFİMOZİS

Penisin ödemi, felci veya prepusyum deliğinin daralması gibi nedenlerle prepusyum içine çekilememesi. Aygırlarda travma, yangı, tümör veya penis felcine bağlı olarak biçimlenir.

HEMARTROZİS

Eklem boşluğunda kan toplanması, hemartroz. Burkulma, çıkık, eklemi oluşturan kemik kırıklarında, hemofili, hemorajik diatez, eklem yangısı ve kapsül yırtıklarından kaynaklanır.

PALPEBRİTİS

Göz kapağı yangısı.

SPAZMOLİZİS

Spazmın çözülmesi.

HİPOBİYOZİS

Helmintlerin paraziter larvalarında gelişimin bir süre durması, gelişimin gecikmesi olayı.

PROSTATİTİS

Prostat yangısı.

NÖROTEMEZİS

Periferal sinir bütünlüğünün tam olarak bozulması.

EKTOMENİNKS

Beyin dış zarı.

TORTİKOLLİS

Çarpık boyunluluk.

PİTYALİSMUS

Pityalizm.

ENDAORTİTİS

Ana atardamarın en iç tabakasının yangısı.

NEKATOROZİS

Necator cinsi kancalı kurtların insan ve hayvanlarda oluşturduğu enfeksiyon.

OPİSTOTONOS

Başın geriye atılması, boynun sürekli arkaya kasılması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük