Sonu S ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 11 harfli toplam 308 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İHTİYOFONUS

İhtiyosporidiyum.

GLİKOKALİKS

Hücre örtüsü. Trematod, sestod ve akantosefalaların dış yüzeyinde bulunan kalınlığı 7.5-200 nm arasında değişen ve karbonhidrat içeren filamentöz tabaka.

KERATOKONUS

Kornea orta kısmında herhangi bir renk değişikliği oluşmaksızın konik veya yuvarlak bir çıkıntı oluşması.

EKZOSEROZİS

Serum veya eksudatın dışarı akması.

SPARGANOZİS

Kedi ve köpeklerde parazitlenen genellikle Spirometra cinsi sestodların larvalarının neden olduğu, insanlara prosekoid taşıyan kopepodların bulunduğu suların içilmesi veya pleuroserkoidlerle enfekte balık, amfibia, kuş ve sürüngenlerin etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesiyle bulaşan, küçük, yeri değişen, içerisinde skoleks, çekmen veya kistleri bulunmayan, larvaları içeren apse ve nodüllerin oluşumuyla belirgin hastalık, spargana.

ÜRONEFROZİS

Böbrek pelvisi ve tubulusların biriken idrarla gerilmesi.

RİNOMİKOZİS

Burnun mantarlı enfeksiyonu.

PİTYALİSMUS

Pityalizm.

GLANDULARİS

Beze ait, bezle ilgili olan.

ARTERİVİRÜS

<İ>Atlarda viral arteritis hastalığına neden olan virüs.

TROMBOLİZİS

Pıhtının erimesi veya parçalanması.

GLOSSOŞİZİS

Dilin ortadan yarık olması.

ENDOKOLİTİS

Kolon mukozasının yangısı.

LEPİDOTOZİS

Hastalık veya parazitlerin neden olduğu balık pullarının sertleşmesi.

AMİGDALİNUS

Bademciğe ait, bademcikle ilgili olan.

FİKOMİKOZİS

Phycomycete'ler tarafından oluşturulan bir grup akut seyirli mantar hastalığı.

PARAGONİMUS

Troglotrematidae ailesinde bulunan, birinci ara konağı Semisulcospira gibi salyangozlar, ikinci ara konağı yengeç, istakoz ve kerevides gibi kabuklular olan trematod cinsi. Bu cinste bulunan Paragonimus westermani, Paragonimus kellicotti, P. ohirai ve P. miyazakii gibi türler insanların, evcil ve yabani etçillerin akciğerlerinde parazitlenmekte, metaserkerlerle enfekte yengeç, istakoz ve kerevideslerin yenilmesiyle bulaşmaktadır.

HAEMODİPSUS

Kan emen bitlerin bir cinsi.

PERİTONİTİS

Karın zarı yangısı.

LUMİNİFEROS

Sıcaklıkta bir yükselme olmaksızın ışığın yayılması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük