Sonu S ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 11 harfli toplam 308 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GUSTATORYUS

Tat almaya yarayan.

FİMBRİYATUS

Saçaklı, püsküllü.

HAEMOPHİLUS

Zor üreyen, üreme için kan ve kan faktörlerine gerek duyan, küçük, Gram negatif, aerop veya fakültatif anaerop kokobasil biçiminde bakteri.

SALPİNGİTİS

Yumurta kanalı yangısı.

POLİKLİMAKS

Birçok farklı klimaks topluluklarından oluşan birlik.

METASKOLEKS

Bölünmüş skoleksin posterior kısmı. Bölünmüş skoleksin posteriyör kısmı.

FİBROTORAKS

Karın zarı katmanlarının birbirine yapışması.

PNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunun gaz veya havayla dolması. Boşlukta bulunan hava, akciğerler üzerine basınç yaparak akciğerin sönmesine neden olur.

MİKROVİLLÜS

Silindirik ya da kübik epitel hücrelerinin üst yüzeyinde emme yüzeyini genişletmek üzere oluşan, içinde aktin filâmentlerinden oluşmuş göbek proteinleri bulunan, böcek Malpighi tüpü hücreleri gibi bazı özel hücrelerde ise içinde mitokondrilerin de bulunduğu parmak şeklindeki katlanmalar. Böbrek hücrelerinde fırça kenar yapısını, bağırsak epitelinde çizgili kenar yapısını oluşturur. Silindirik veya kübik epitel hücrelerinin üst yüzeylerinde, emme yüzeyini genişletmek için hücrenin sitoplazmasından dışarı doğru yaptığı uzantılar. Bireysel epitel hücrelerinin zarlarının emilim ve salgı için yüzey alanını artırmaya yarayan, hücrenin boşluğa bakan serbest yüzeylerinde yer alan, ışık mikroskobunda fırçamsı ince bir katmanı oluşturan ve elektron mikroskobunda parmak benzeri uzantılardan oluşan sitoplazma çıkıntıları.

GLOBİDİOZİS

Besnoitiozis.

LUMİNİFEROS

Sıcaklıkta bir yükselme olmaksızın ışığın yayılması.

HİDROTORAKS

Göğüs boşluğunda transudat toplanması, serotoraks, plörosel.

PERİOSTİTİS

Kemik dış zarının yangısı.

DİGESTORYUS

Sindirimle ilgili olan.

SPONDİTİTİS

Omur veya omurga yangısı.

SCENEDESMUS

Yassı plaka biçiminde, iki, dört veya sekiz tane ince uzun paralel hücrelere sahip bir yeşil alg cinsi.

HİPPOKAMPUS

Beyinde ventriculus lateralis'in tabanı kaudalinde bulunan ve kuduz hastalığının tanısında negri cisimciklerinin arandığı beyin oluşumu.

POMATİOPSİS

Bulimidae ailesinde bulunan çeşitli türleri (P. cincinnatiensis ve P. lapidaria) Paragonimus kellicotti'ye ara konaklık yapan amfibik tatlı su salyangozu cinsi.

KARACAİLYAS

İçel kenti, Kazanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HELMİNTOZİS

Helmint grubunda bulunan paraziter solucanların neden olduğu enfeksiyon.