Sonu S ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 11 harfli toplam 308 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

RHİNOESTRUS

Asya, Avrupa ve Afrika'da Oestridae ailesinde bulunan, larvaları genellikle atların burun yolarında bazen de insanların gözlerinde parazitlenen sinek cinsi.

LÖKOSİTOZİS

Kandaki toplam akyuvar sayısının artması, lökositoz. Çoğunlukla nötrofil lökositlerde, açık veya gizli irinli enfeksiyonlarda görülür. İnsan, köpek ve atta nötrofil sayısının toplam lökositlere oranı % 60-70 olup bunun % 75-90 ve daha yüksek olması lökositozis olarak değerlendirilir.

SPAZMOLİZİS

Spazmın çözülmesi.

KONSOMATRİS

Gazino, bar vb. eğlence yerlerinde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadın.

MUKOSERVİKS

Serviks uteride mukus birikmesi.

KETOGENEZİS

Keton cisimlerinin sentez edilmesi.

AMİGDALİNUS

Bademciğe ait, bademcikle ilgili olan.

PROSTATİKUS

Prostat beziyle ilgili olan.

STİLOİDİTİS

Stiloit çıkıntıyı saran dokuların yangısı.

ADAMANTİNUS

Çelik veya elmas gibi sert.

KRANYOŞİZİS

Kafatasını oluşturan kemiklerde kaynaşma yetersizliği nedeniyle oluşan yarık, kranyum bifidum.

NEOARTROZİS

Psödoartrozis.

KALSİFİKANS

Kireçleşen.

ENDOKOLİTİS

Kolon mukozasının yangısı.

OKSİPİTALİS

Arka kafaya ait, art kafayla ilgili olan.

POLİNÖRİTİS

Birden fazla sinirin aynı anda yangısı.

UMBİLİKALİS

Göbeğe ait, göbekle ilgili olan, umbilikal.

TELAZİYOZİS

Thelazia cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

VERTEBRALİS

Omura ait olan.

STEPHANURUS

Stephanuridae ailesinde bulunan nematod cinsi.