Sonu S ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 11 harfli toplam 308 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LAGOFTALMUS

Alt göz kapağının düşmesi.

KANALİKULUS

Küçük kanal, kanalcık.

KOVDRİYOZİS

Sahra Çölü'nün güneyinde ve kimi Hint Okyanusu adalarında görülen, geviş getiren hayvanlara Amblyomma hebraeum ve A. variegata türü kenelerle taşınan, Cowdria ruminantium türü riketsiyaların neden olduğu, plöra, perikart ve plöral boşlukta sıvı toplanmasıyla belirgin öldürücü hastalık, sulu kalp.

KERATOLİZİS

Deri üzerindeki boynuzsu tabakanın soyulması.

PANOSTEİTİS

Bir kemiğin tamamının yangısı. Köpeklerde ön bacaklardan birinin uç kısımlarında, kemik zarının altında oluşan yeni kemiksel oluşumlar nedeniyle topallıkla ve kimi olgularda kanda eozinofil artışıyla belirgin, nedeni bilinmeyen hastalık, eozinifilik panosteitis, panostozis.

NEOSPOROZİS

Köpek, sığır, at ve koyunlarda Neospora caninum adlı protozoonun neden olduğu sistemik, merkezi sinir sistemi lezyonları ve yavru atmayla sonuçlanan toksoplazmozis benzeri hastalık. Bulaşma ookistlerle bulaşık gıda ve suyun ağız yoluyla alınmasıyla olmaktadır. Nekrotik plasentitis, miyozitis, irinsiz ensefalomiyelitis, polimiyozitis, miyokarditis ve dermatitis şekillenir.

PANHİDROZİS

Vücudun tüm yüzeyinin terlemesi.

KRANYOŞİZİS

Kafatasını oluşturan kemiklerde kaynaşma yetersizliği nedeniyle oluşan yarık, kranyum bifidum.

ÜRONEFROZİS

Böbrek pelvisi ve tubulusların biriken idrarla gerilmesi.

PLAZMOLİZİS

Bir bakteri hücresi hipertonik çözeltiye bırakıldığında, bakteri sitoplazmasının hücre duvarından ayrılarak büzülmesi.

İSTRONGİLOS

İzmaritgillerden, Akdeniz'de yaşayan, eti lezzetli bir balık (Smaris vulgaris).

PHLEBOVİRUS

Filebovirüsler.

HİPOBİYOZİS

Helmintlerin paraziter larvalarında gelişimin bir süre durması, gelişimin gecikmesi olayı.

PANOFTALMUS

Göz küresinin tüm kısımlarının iltihaplanması, panoftalmi.

TONSİLLARİS

Bademciğe ait, bademcikle ilgili olan.

RETİKULİTİS

Börkeneğin yangısı.

HETEROPHYES

İnsan, kedi, köpek ve balık yiyen memelilerin ince bağırsaklarının ön üçte birlik bölümünde parazitlenen Heterophyidae ailesinden küçük bir trematod cinsi. H. heterophyes Mısır, Asya ve Türkiye'de, H. katsuradai ve H. brevicaeca Japonya ve Filipinlerde insanlarda enfeksiyona neden olmaktadır.

İNKOMPLETUS

Tam olmayan, noksan.

VENTRİKULUS

Karıncık.

TRİCHOMONAS

Trichomonadida takımında, Zoomastigophorea sınıfında bulunan omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde ve ürogenital sisteminde parazitlenen, pelta, aksostil, dalgalı zar ve 3-5 anteriyor falgelluma sahip kamçılı protozoa cinsi. Kimi sınıflandırma sistemlerinde üç kamçıya sahip olanlar Tritrichomonas, beş kamçıya sahip olanlar ise Pentatrichomonas adını almaktadır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük