Sonu S ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 10 harfli toplam 367 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİTOTAKSİS

Özel bir uyarıcıya karşı hücrelerin harekete geçmesi. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.

CEBRİNEFİS

Nefis zorlaması.

ARENAVİRUS

Zarflı RNA virüsu.

FAKOİDİTİS

Fakitis.

TİROİDİTİS

Tiroit bezi yangısı, strumitis.

HİSTOMONAS

Trichomonadida takımında bulunan hindi, tavuk, sülün, Gine tavukları ve diğer evcil ve yabani kanatlıların sekum ve karaciğerlerinde parazitlenen bir protozoon cinsi. H. meleagridis bu cins içerisinde bulunan ve hindilere Heterakis gallinae adlı nematodla taşınarak histomoniozise neden olan tek patojen türdür.

SİMPATİKUS

Otonom sinir sisteminin bir bölümü.

TROKOİDEUS

Tekerlek gibi, döner.

MELİODOZİS

Öncelikle kemiricilerde, daha az olarak da at, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek, kedi ve insanlarda Pseudomonas pseudomallei (Malleomyces pseudomallei, Malleomyces whitmori) tarafından oluşturulan piyemi ve sonrasında birçok organda ortası kazeifiye granülomların, apseleşmelerin, akciğer ve eklemlerde yangılarının oluşumuyla belirgin hastalık, yalancı ruam, Whitmore hastalığı.

VORTİKOZUS

Girdaplı.

MAMİLLİTİS

Meme başı yangısı.

TURBİNATUS

Kıvrık, kıvrılmış, bükülmüş.

MEGARHİNUS

Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan büyük, zararlı sivrisinekler.

BLEFARİTİS

Göz kapağı yangısı.

HİSTERESİS

Bir etkinin arkasında kalma, gecikme, geri kalma. Bir kimyasal sistemin dengeye ulaşmasındaki gecikme.

KARANCULUS

Aralık ayından üç, ocak ayından dört gün alan ve çok soğuk geçen zaman dilimi (Çopraşık k.).

FURUNKULUS

Furunkul.

MİKROKOKÜS

Suda ve toprakta bulunan aerobik ya da fakültatif anaerobik gram pozitif, yuvarlak bakteriler.

FASSİKULUS

Fasikül, demetçik, küçük demet.

KODOMİNANS

Heterozigot bir bireyde bir allel çiftinin her ikisinin de kendini ifade etme durumu.