Sonu S ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 10 harfli toplam 367 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEZAUROZİS

Depo hastalığı.

SFENOİDEUS

Kama biçiminde, kamamsı.

TRİGEMİNUS

Üçüz, üç defa, üç dallı.

SİMAYİŞEMS

Yüzü güneş gibi aydınlık olan.

VASKÜLARİS

Damara ait olan.

TROKLEARİS

Makaraya ait olan.

OBSOLESANS

Bir türün gittikçe azalarak sonuçta ortadan kaybolması; fizyolojik bir olayın ya da bir yapının yavaş yavaş bitmesi.

TENDİNİTİS

Tendo yangısı.

ENOFTALMUS

Göz küresinin göz çukurluğu içine çekik durumda olması, endoftalmi, enoftalmi. Dehidrasyon ve kaşeksiye neden olan kronik hastalıklar sonucu oluşur.

HARHARİYAS

Köpek balıklan (Selachii) takımının, harhariyasgiller (Carchariidae) familyasından, 2 m kadar uzunlukta, balık sürülerinin peşinden giden, Atlantik ve Akdeniz'de yaşayan, tehlikeli bir tür. (Carcharhinus lamia) Köpek-balıkları (Selachii) takımının harharyasgiller (Carchariidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 2 m. Balık sürülerinin peşinden gider. Tehlikelidir. Atlantik Okyanusu ve Akdenizde yaşar.

TURBİNATUS

Kıvrık, kıvrılmış, bükülmüş.

KOMPLİYANS

Elastik yapılarda birim basınç değişimine karşın hacimde meydana gelen değişim.

LÖKOTAKSİS

Akyuvarların yangıyla ilgili uyarımlara karşı gösterdiği yaklaşma hareketi.

PNÖMATİKUS

Havalı.

NYMPHOİDES

Küçük nilüferler.

ENARTROZİS

Yuvarlak eklem.

ENSİFORMİS

Kılıç veya hançer biçiminde olan.

HATIRŞİNAS

Saygılı, hatır sayan, hatır kırmayan.

ASBESTOZİS

İnce asbest tozlarının veya liflerinin solunum yoluyla alınması ve akciğerde birikmesiyle oluşan, yaygın granülomlu fibroz bağ doku artışı, amfizem, plöra mezoteliomu ve bronşektaziyle belirgin kronik seyirli, insanlarda görülen akciğer hastalığı. Hayvanlarda da benzer akciğer lezyonları bildirilmiş olmakla birlikte, mezoteliomlarla asbestozis arasında insanlardakine benzer tarzda yakın bir ilişki kurulamamıştır.

HİDROŞEZİS

Anhidrozis.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük