Sonu S ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 10 harfli toplam 367 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LİMNOFİLUS

Durgun sularda iyi gelişen.

ASTERİSKUS

Kemikli balıklarda (Teleostei) macula lagenae üzerinde bulunan otolit. Balıklarda lagena üzerinde bulunan otolit.

VİBRİYOZİS

Vibrio veya Campylobacter türleriyle oluşan, koyun, keçi, inek gibi hayvanlarda yavru atmaya ve infertiliteye yol açan enfeksiyon.

SİMPATİKUS

Otonom sinir sisteminin bir bölümü.

LYSSAVİRUS

Lizzavirüsler.

PEDÜNKÜLÜS

Ayakçık, sap.

FİLİFORMİS

İplik biçiminde olan, filiform.

TURBİNATUS

Kıvrık, kıvrılmış, bükülmüş.

POLİESTRUS

Hayvanlarda birden fazla kızgınlık evresi geçirme durumu.

FURUNKULUS

Furunkul.

MEZOTARSUS

Böceklerde bacakların bir segmenti.

PROGENEZİS

Gametlerin olgunlaşması. Larvalarda görülene neoteni adı verilir.

KORONOİDES

Çengel, gaga, karga.

HİPOKAMPUS

Beyinde ventrikulus leteralislerin tabanını oluşturan, kuduz hastalığında Negri cisimciklerinin gözlendiği bölge, kornu amonis.

KELOİDOZİS

Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.

FİLAROİDES

Filaroididae ailesinde bulunan nematod cinsi. Filaroides hirthi ve F. osleri köpeklerde verminöz bronşit ve pnömoniye neden olan önemli akciğer kurtlarıdır.

TRİKOMONAS

Bir hücrelilerin (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfından, birçok hayvanların bağırsaklarında yaşayan, vücudu armut biçiminde, 35 kamçısı bulunan türleri olan bir cins. (Trichomonas), Birgözeli hayvanlardan kamçılılar (Flagellata) sınıfından bir cins. Birçok hayvanların bağırsaklarında yaşar. Vücudu armut biçimindedir. 3-5 kamçısı vardır. T. hominis türü insanların kalın bağırsağında yaşar.

ERİSİPELAS

Erysipelothrix insidiosa (rhusipathiea) tarafından meydana getirilen, yumurta veriminde düşüklük ve mortaliteyle seyreden kanatlı hastalığı.

ASTRAGALUS

Aşık kemiği. İri nohut.

TROKOİDEUS

Tekerlek gibi, döner.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük