Sonu S ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 10 harfli toplam 367 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ASTERİSKUS

Kemikli balıklarda (Teleostei) macula lagenae üzerinde bulunan otolit. Balıklarda lagena üzerinde bulunan otolit.

MİKROTRİKS

Sestod tegumentindeki küçük çıkıntılar.

TERMOLİZİS

Vücutta ısı kaybı.

LİMFONODUS

Lenf yumrusu, beze.

KADİRŞİNAS

Değerbilir.

FONTİKULUS

Kaynakçık, dere, bıngıldak.

FORNİKATUS

Kubbeli, tavanlı.

CHİRONOMUS

Dev kromozomlara sahip tatarcıklara benzeyen sinek cinsi.

PAPİLLİTİS

Görme sinirinin retinaya girdiği yerin ödemli yangısı.

PANOPTOZİS

Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hâli.

ARTERYOZUS

Atardamarlı, damar bakımından zengin.

GRANATFELS

Bilursal yaprak kayaçlar grubundan kayaç. (Başlıca minerali granat -grena- olup bileşiminde daha az amfibol, piroksen, epidot ve kuars bulunabilir.).

KÜÇÜKNEFES

Yozgat ili, Yerköy ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

PULMONALİS

Akciğere ait, akciğerle ilgili olan.

LAMELLOZUS

Yapraklı, lamelli.

KIZILGÖĞÜS

Serçe büyüklüğünde, göğüs kısmı kırmızımsı bir çeşit dağ kuşu.

CONORHİNUS

Reduviidae ailesinde bulunan böceklerin önceki cins adı, günümüzde artık Panstrongylus ve Triatoma cinsleri kullanılmaktadır.

ERİSİPELAS

Erysipelothrix insidiosa (rhusipathiea) tarafından meydana getirilen, yumurta veriminde düşüklük ve mortaliteyle seyreden kanatlı hastalığı.

ÖZOFAGUTUS

Yemek borusu mukozasının yangısı.

ANTRAKOZİS

Solunum yoluyla alınan karbon bileşiklerinin veya kömür tozlarının, akciğerlere sızması veya birikmesiyle oluşan bir çeşit birikim hastalığı.