S ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 9 harfli toplam 1655 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SINIRTEPE

Mardin şehri, Girmeli bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SARBANLIK

Devecilik.

SOĞURULMA

Soğurulmak işi.

SAVABİLME

Savabilmek işi.

SETRETMEK

Bir şeyi örtmek, gizlemek.

SIYRINCAH

Kaygan, kayıcı.

SOLAKBAŞI

Bir solak ortasının komutanı.

SİĞİRSEĞİ

1.Anlayışı az kimse. Davranışları ağır, beceriksiz. Sert, sinirli (et için).

SİYASETÇİ

Politikacı.

SANİYELİK

Çok kısa süren. Belli bir saniye süresince yapılmış olan veya olan.

SERGİLEME

Sergilemek işi, teşhir, ekspozisyon.

SURETİYLE

Yoluyla, biçimiyle.

SÖBÜSÜLEK

Yenilen bir cins sivrice mantar.

SÜLÜNBİKE

Uzun boylu, endamlı kadın.

SONSUZLUK

Sonsuz olma durumu. Sonu olmayan gelecek zaman, ebediyet. Sonu ve sınırı olmayan uzay.

SEKSENMEH

İrkilmek : Bulut gürleyende seksendim.

SURSUTMAK

Surat asmak.

SEYRELMEK

Seyrekleşmek.

SİYANOTİK

Siyanoza ait olan.

SARSINMAK

Sallanmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük