S ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 8 harfli toplam 2153 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAKLATAN

mûdi'.

SİĞNEMEK

Sığınmak.

SEKESTER

Canlılığını kaybetmiş kemik parçasını sağlam kısımdan ayırma. Canlılığını kaybetmiş ve çevre dokulardan ayrılmış doku parçası, sekestrum.

SARIŞMAK

Birbirine sarılmak, sarmaşmak.

SORMALIK

Sorun.

SAKRALJİ

Sakrum ağrısı.

SEBEPSİZ

Sebebi olmayan, nedensiz. Bir sebebi olmadan.

SAKLAMAK

Elinde bulundurmak, tutmak. Bozulmadan doğal durumları ile durmasını sağlamak, korumak, muhafaza etmek. Korumak, esirgemek. Birine vermek için ayırmak. Görünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak. Gizli tutmak, duyurmamak. Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yere koymak.

SİNİRSEK

Islak odun, yaş ağaç. 1.Güç kırılan, kırılmaz, sert (odun, ve benzerleri için). 2.Güç pişen, iyi pişmemiş (et, sebze, ve benzerleri için). 3.Bayat, kurumuş, sertleşmiş (ekmek, leblebi ve benzerleri için). Sert, sinirli (et için). Islanıp büzülerek sertleşmiş, güç kırılan odun ve benzerleri nesne. Az kuru. Kalınca yaprakları çıban ve yarayı işletip iyileştirmekte kullanılan, labadaya benzer bir çeşit ot.

SURSUCUK

Sırılsıklam : Yağmurdan sursucuk oldum. Çok ıslanma için.

SÖKELLİK

Hastalık.

SKELETON

İskelet.

SEÇERLİK

Nesneleri, özellikleri birbirinden ayırabilme ya da aralarında ayrım gözetebilme yeteneği.

SIYPINAK

Kaygan, kayıcı.

SORTULLU

İstanbul ili, Teke bucağına bağlı bir bölge.

SELENDEŞ

Bir hece özeğinin etrafında yer alıp onunla birlikte söylenen sesliklere denir; Kart kelimesinde k, r, t selendeştir.

SULUSÖKÜ

Kastamonu ili, Akkaya nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sinop şehrinde, Yenikonak nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SEVERLİK

Sever olma durumu.

SELKAPAN

Çatının kiremitliğine çıkmak için açılan delik.

SORUMLUK

Armağan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük