S ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 8 harfli toplam 2153 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SEKMENLİ

Trabzon şehri, Vakfıkebir ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SARIMAZI

Adana şehrinde, Ceyhan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

SAĞINNIH

Süt ya da yoğurt kabı.

SALANGAN

Hint Okyanusu ve Çin Denizi kıyılarında yaşayan, uzun kanatlı, dört köşe kısa kuyruklu, esmer küçük kuş (Collocalia).

SİLVATİK

Ormanlarda bulunan, ormanlarda, vahşi hayatın içerisinde yaşayan hayvanlarda oluşan.

SALKAVAK

Tokat şehri, Almus ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SAZKIŞLA

Sinop ilinde, Türkeli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SİSTEMLİ

Düzenli. Belli ilkelere, kurallara uyan, dizgeli, sistematik.

SİNERJİT

Ovülün mikropil ucunda, ovumun yanında duran, hücre duvarı olmayan iki hücreden biri. Sinergit.

SOYLAYIŞ

Soruş, arayış.

SOĞUKLUK

Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği, bürudet. Kırgınlığa, dargınlığa yol açabilen sevgi azalması. Yemeğin sonunda yenen meyve, hoşaf, komposto vb. şeyler. Soğuk, sevimsiz ve ilgisiz davranış, ilgisizlik. Hamamlarda yıkanılan yerle giyinilen yer arasındaki az ısıtılan yer. Cinsel istek duymama durumu. Sevimsiz olma durumu, antipati.

SUSURLUK

Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

SİTOLOJİ

Hücre bilimi.

SAVURCAK

Elek.

SAĞINMAK

Yumak, makara ve benzerleri çözülmek, boşanmak. İyi düşünmek, mülâhaza etmek. Sanmak, zannetmek.

SIĞDIRMA

Sığdırmak işi.

SİNÇİSİZ

Kötü giyimli, kılıksız.

SELEPCEK

El leğeni.

SÖNDÜRÜM

Bir algıç borusundaki elektriksel boşalımın sürüp gitmesini önleme yöntemi. itfâ (bk. borç kapatma).

SARAYÖNÜ

Konya iline bağlı ilçelerden biri.