S ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "s" olan, 7 harfli toplam 1820 adet kelime bulunmaktadır. s harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu s harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SEVENER

Sevgi duyan kimse.

SAVNİYE

Koruma, gözetme ile ilgili.

SANILMA

Sanılmak işi, zannedilme, zannolunma.

SAĞANCI

1.İnekçi. 2.İnek ve koyunları sağan kimse. İnek, koyun sağan. İzmir şehrinde, Bergama belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

SIZIRMA

Sızırmak işi.

SAMARUH

Hastalığın bıraktığı sersemlik. Kalıntı.

SIKSARI

Bir çeşit sarı ve yuvarlak taneli üzüm.

SAĞDEYİ

Kelimelerin söylenişinde seslerin hakkını verme, hecelerin vurgusu, uzunluğu, kısalığı gibi özelliklere dikkat etme işi. Sözcüklerin söylenişinde seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre söylenip okunması. Kuran'ın doğru okunmasını sağlayan bilim.

SAAPSIZ

Yalnız, tek başına, kimsesiz.

SALACIK

Trabzon ilinde, Akçaabat belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAGACAH

Helke.

SİRTAKİ

Kolların ve ayak hareketlerinin önemli olduğu, giderek hızlanan bir tür halk oyunu.

SURUTMA

Kızak yapmakta kullanılan önü kıvrık kayak biçiminde ağaç parçası.

SİYİNTİ

Dam saçağı.

SÜMBEKİ

Orda burda gezen, pis, kılıksız kimse.

SOSYETE

Bir topluluktaki gelir düzeyi yüksek ve kendilerine özgü yaşama biçimleri olan topluluk. Topluluk, toplum, cemiyet.

SIRSMAK

Sallamak, sarsmak. Sarsmak.

SARIKLI

Başına sarık sarmış olan, sarığı olan. Müslüman din adamı, hoca.

SULEMEK

Söylemek.

SANDUKA

Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta veya mermer sandık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük